04.11.2022

Zmieniony formularz wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zmieniony formularz wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 listopada 2022r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022r. poz. 2226).

Poniżej aktualnie obowiązujące formularze do pobrania:

Formularz wniosku

Formularz karty osoby przyjętej do zakwaterowania

Oświadczenie uzupełniające