31.10.2013

Zostań “Liderem Biznesu Małopolski Zachodniej”

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza oświęcimskich przedsiębiorców do udziału w konkursie „Lider Biznesu Małopolski Zachodniej”. Organizatorem konkursu jest Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Chrzanowie, Olkuszu i Wadowicach oraz Bankiem Pekao S.A.
Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Celem przedsięwzięcia jest również promocja regionu jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza oświęcimskich przedsiębiorców do udziału w konkursie „Lider Biznesu Małopolski Zachodniej”. Organizatorem konkursu jest Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Chrzanowie, Olkuszu i Wadowicach oraz Bankiem Pekao S.A.
Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Celem przedsięwzięcia jest również promocja regionu jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego lub wadowickiego. Kapituła konkursu dokonuje oceny przedsiębiorstw zgodnie z regulaminem w następujących kategoriach: 

  • Lider Biznesu Małopolski Zachodniej przedsiębiorstwa mikro,
  • Lider Biznesu Małopolski Zachodniej przedsiębiorstwa małe i średnie,
  • Lider Biznesu Małopolski Zachodniej przedsiębiorstwa duże,
  • Lider Turystyki Małopolski Zachodniej – przedsiębiorstwa działające w branży hotelarskiej i turystycznej.

W trakcie konkursu zostaną również przyznane wyróżnienia specjalne Starosty Oświęcimskiego, Starosty Chrzanowskiego, Starosty Olkuskiego i Starosty Wadowickiego dla firm z grona nominowanych lub laureatów, za szczególne osiągnięcia związane z rozwojem powiatu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 28 października do 8 listopada 2013 r. Wręczenie nagród odbędzie się 22 listopada 2013 r., podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości, która odbędzie się po konferencji „Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w latach 2014-2020”, w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie.

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin konkursu. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. pod nr telefonu 33844-73-44.

 


 

  • Lider Biznesu Małopolski Zachodniej – edycja 2012  > zobacz