Kategoria: Posiedzenia RM

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 marca 2024 r. o godz. 1530 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Sobieskiego 15b. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Ocena warunków pracy w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 marca 2024 r. o godz. 1540 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 . Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola postępowania przetargowego – Dostawa laptopów oraz sprzętu multimedialnego dla szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” –

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 15:40 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – posiedzenie wyjazdowe. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2023. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Informacja o podjętych

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 1540 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 . Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola postępowania przetargowego – Dostawa laptopów oraz sprzętu multimedialnego dla szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” –

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 1530 w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec 30. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – posiedzenie wyjazdowe. Sprawy bieżące i wolne wnioski.