Kategoria: Posiedzenia RM

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 15.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 2. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Wyrażenie opinii do wniosku ws zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej. Stan zagospodarowania podziemi Starego Ratusza oraz tuneli pod wzgórzem zamkowym. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu pod kątem funkcjonowania udostępnionych tuneli pod wzgórzem zamkowym. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 15:40 na wale przeciwpowodziowym w rejonie Kamieńca. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Ocena lokalna zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Kamieńca – posiedzenie wyjazdowe. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 1540 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 . Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej z budżetu miasta dla wybranej organizacji pozarządowej za 2021 r. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. po sesji Rady Miasta w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Wystąpienie z wnioskiem o ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w skargach na działalność Prezydenta Miasta. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 12:50 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Wyrażenie opinii do wniosku ws zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej. Sprawy bieżące i wolne wnioski.