Kategoria: Posiedzenia RM

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 15.30 w sali w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. po sesji Rady Miasta w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Wystąpienie z wnioskiem o ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w skardze na działalność Prezydenta Miasta. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 15:40 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 15:40 w sali w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola wydatków z budżetu miasta związanych z powstaniem pawilonu usługowo-handlowego „Cafe Rynek” oraz dochodów z tytułu najmu ww. obiektu za okres jego funkcjonowania – ciąg dalszy. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 1530 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia:  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.  Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. – w zakresie właściwości Komisji.  Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. o godz. 15:40 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu – zapoznanie z warunkami pobytu i problemami w realizacji świadczeń. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. o godz. 15:40 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu – zapoznanie z warunkami pobytu i problemami w realizacji świadczeń. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 1530 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza “Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. o godz. 15.30 w sali w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Ochrona przeciwpowodziowa terenu miasta Oświęcim, ze szczególnym uwzględnieniem nasypu na Kamieńcu. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim za 2019 rok. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast