Kategoria: Posiedzenia RM

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Program letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Budynek urzędu miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy w 2023 r. Analiza sprawozdania z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Budynek urzędu miasta

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2023 r. w zakresie działania Komisji. Przyjęcie planu pracy Komisji na II

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Urząd Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 15.40 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 . Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Przyjęcie planu kontroli na II półrocze 2024 r. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Urząd Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 15.40 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 . Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok w zakresie działania Komisji. Analiza raportu monitoringowego

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Budynek Urzędu Miasta

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Informacja o przebiegu akcji zimowej na terenie miasta Oświęcim w sezonie zimowym 2023/2024. Ocena

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Urząd Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 1540 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 . Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Budynek Urzędu Miasta

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2023 r. w zakresie działania Komisji. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. Ustalenie stałych terminów posiedzeń