Miesiąc: maj 2017

Oświęcim. Impreza plenerowa na bulwarach z okazji Dnia Dziecka

 2 czerwca na parkingu przy ul. Bulwary odbędzie się impreza według pomysłu Młodzieżowej Rady Miasta pt. Kolorowy Oświęcim. Początek o godzinie 17.

W programie występy:Voicesing – studio wokalne Joanny Kasperek-Szymonik, duetu Weronika Boińska i Marcin Boiński, Sonia Nowak&Oskar Dębski&The Acoustic Band i Holly Blue. Będą też konkursy z nagrodami
rzuty proszkami Holi oraz animacje m.in.: kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka.

Oświęcim. Dzień Dziecka z Minionkami

 

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 1 czerwca 2017 roku dzieci duże i małe oraz… dorosłe na Dzień Dziecka pn. "W krainie Minionków".
Od godziny 15 do 19 na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum Kultury dzieci będą mogły skorzystać z dmuchańców, animacji i innych atrakcji.
O godzinie 16w holu OCK odbędzie się podsumowanie dwóch konkursów plastycznych, wręczenie nagród i otwarcie wystaw: XXI Konkursu Plastycznego "Moje marzenia" i VII Konkursu Plastycznego "Lubię smoki". 
O godzinie 17 na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się teatralizowana impreza animacyjna pt. "W krainie Minionków" w wykonaniu Teatru w Ruchu. Pani Kwiatek, Smoka i Minionka zabiorą dzieci w podróż po Krainach Dobrej Zabawy, podczas której będą wspólnie tańczyć, śpiewać i przeżywać wiele przygód.

Oświęcim. Wspólnie czytali Lokomotywę Juliana Tuwima

 

 

W Galerii Książki został uroczyście zainaugurowany Tydzień czytania dzieciom. Najmłodszym oświęcimianon Lokomotywę Juliana Tuwima czytali: Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia oraz reprezentanci Free-Oświęcim motocykliści z pasją oraz Gentelmen’s Club Oświęcim. Później wraz z przedszkolakami ruszyli w podróż wagonami, w których były grubasy, słonie, niedżwiedzie, żyrafy, świnie, a nawet szafy.

Oświęcim. Opryski na komary

Każdego roku miasto walczy z komarami. Również tej wiosny już przeprowadzono pierwsze zabiegi, które działają na larwy owadów. Kolejne są w toku. Akcja prowadzona jest na obszarze 31 hektarów. Miasto zamierza wydać na nią 27 tys. zł. Specjalistyczna firma obok oprysków terenów zielonych stosuje również preparat larwicydowy, który wlewany jest do wód stojących, rozlewisk i cieków wodnych. Zastosowanie obu metod gwarantuje maksymalną skuteczność zabiegu. Bardzo pomocne w walce z komarami i meszkami jest również właściwe utrzymanie terenów zielonych, które są doskonałym miejscem ich wylęgu. Cykl rozwojowy owadów oraz ich łatwość przemieszczania się sprawia, że zabiegi wykonywane są systematycznie aż do października.  

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przyjęcie stanowiska w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Oświęcim za 2016 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacja o uchwaleniu planu miejscowego przy ul. Pod Borem

 Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353 z póź. zm.) informuje, że w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005r.
w dniu 29 marca 2017 roku została podjęta uchwała Nr XXXIII/626/17 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

Font Resize
Contrast