Miesiąc: Listopad 2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 rok – c.d
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 rok – ciąg dalszy.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2018 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Rada Seniorów przyjmuje wnioski o przyznanie „Nagrody za działania na rzecz seniorów ”.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym za wyjątkowe działania na rzecz oświęcimskich seniorów w 2017 roku. O jej przyznanie mogą wnioskować: organizacje seniorskie, członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów i władze samorządowe miasta Oświęcim. Wnioski wraz ze szczegółowym uzasadnieniem należy składać do 15 stycznia 2018 roku na adres: Oświęcimska Rada Seniorów Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 , 32-600 Oświęcim. Można je również przesyłać droga mailową: rada.seniorow@um.oswiecim.pl

Oświęcim. Św. Mikołaj przyjedzie na rynek już w niedzielę

 

 

 

Wcześniej niż nakazuje tradycja, bo już 3 grudnia na oświęcimski rynek przybędzie św. Mikołaj. Jego zaprzęg prowadzą prawdziwe renifery, a elfy będą pomagać przy rozdawaniu prezentów. Miasteczko św. Mikołaja będzie czynne od 11 do 19 z przerwą od 14.30 do 15.30 na karmienie zwierząt.
 O 16.00 zaświeci się miejska choinka. Czas oczekiwania na iluminację rynku umilą wokaliści ze Studia Wokalnego VoiceSing.
Na spotkanie z Mikołajem zaprasza Urząd Miasta Oświęcim i Młodzieżowa Rada Miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 r. – c.d.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Inwestycje w ograniczenie niskiej emisji

 Zaczął się kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim powraca temat zanieczyszczenia powietrza. W jaki sposób można je ograniczać? Miasto od kilku lat prowadzi program dopłat do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. Stawia też na termomodernizację i wymianę taboru autobusowego. Pozyskało na to w ostatnim czasie ponad 21 mln zł.  Jednym z podstawowych działań samorządu są dotacje na wymianę źródeł ciepła. – Do tej pory skorzystało z takiej formy wsparcia 250 osób. Tylko w tym roku było ich 50. Łączna kwota dofinansowania z miasta wynosi ponad 930 tys. zł – mówi Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia. Od przyszłego roku program zostanie rozszerzony o budynki wielorodzinne. – Wnioski będą mogli złożyć zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po przyjęciu stosownej uchwały. Dotacją będzie objęta wymiana pieców na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej – przybliża.

Font Resize
Contrast