03.12.2020

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 20 listopada 2020 r. decyzji Nr 132/B/2020 znak: WI-XI.7840.17.16.2020 o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przyłączenie Synthos Dwory 7 Oświęcim – etap I i II” w zakresie: • budowy gazociągu w/c DN300 MOP 8,4 MPa wraz ze światłowodem o długości ok. 1050 m, • budowy układu wyłączeniowego, • budowy stacji pomiarowej gazu o przepustowości Q=50000 Nm3/h MOP 8,4 wraz z Infrastrukturą towarzyszącą.