20.11.2019

Nabór do Komisji Konkursowej

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2020, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia na formularzu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć pisemnie do 6 grudnia 2019 r. na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub zeskanowany przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia 6 grudnia 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania