12.02.2021

Obwieszczenie WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Obwieszczenie WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego nr 132/B/2020 (znak sprawy: WI-XI.7840.17.16.2020) z 20 listopada 2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji: Przyłączenie Synthos Dwory 7 Oświęcim – etap I i II” w zakresie:

• budowy gazociągu w/c DN300 MOP 8,4 MPa wraz ze światłowodem o długości ok. 1050 m,

• budowy układu włączeniowego,

• budowy stacji pomiarowej gazu o przepustowości Q=50000 Nm3/h MOP 8,4 wraz z Infrastrukturą towarzyszącą.