09.11.2020

Oświęcim. Konsultacje nowego rozkładu jazdy do jutra

Na przystanku autobusowym widać dużą tablicę z rozkładami jazdy autobusówTo już ostatnie godziny na zgłoszenie wniosków i uwag do nowego rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Konsultacje społeczne zakończą się 10 listopada. Przyjęte rozwiązania obejmują uruchomienie nowych linii, modyfikację przebiegów tras oraz wycofanie niektórych linii, które zostaną zastąpione innymi połączeniami.
Zmianie ulegną trasy linii 1, 3, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oraz linii 2 i 10, które zostaną liniami okólnymi.
Linie 4, 5, 6, 7, 9, 23, 42, 43 przestaną funkcjonować dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania i wydłużeniu tras innych linii.
Trasy linii 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32, 46 pozostaną bez zmian.
Powstaną dwie nowe linie: nr 0, która będzie kursować w przeciwnym kierunku linii nr 10 oraz nr 12, która będzie kursować w przeciwnym kierunku linii nr 2.
Uwagi i opinie należy wpisać do formularza konsultacji społecznych Formularz Konsultacji Społecznych i przekazać pocztą elektroniczną na adres: izabela.zak@um.oswiecim.pl bądź dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.
Wszystkie uwagi i wnioski do projektu zostaną szczegółowo przeanalizowane, a zasadne będą uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie w przyszłym roku.

Więcej