04.11.2022

Oświęcim. Sprzedaż węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie

Stary piec. Obok stoi pełna węglarkaUrząd Miasta rozpoczyna przyjmowanie wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie. Osoby uprawnione do dodatku węglowego za tonę paliwa zapłacą 2 tys. zł. Wnioski należy złożyć do 18 listopada, aby zakupić węgiel na ten rok. Z kolei, aby kupić węgiel po preferencyjnej cenie w przyszłym roku wniosek należy złożyć do 15 lutego 2023 roku. Ustawodawca przewidział możliwość zakupienie 1,5 tony opału w 2022 roku oraz 1,5 tony w 2023 roku. Złożenie wniosku wiąże się z obowiązkiem zapłaty za węgiel preferencyjnej ceny 2 tys. zł brutto za jedną tonę. Po zweryfikowaniu wniosku wnioskodawca otrzyma informację o wysokości należnej wpłaty za zamówiony rodzaj paliwa oraz termin jej opłacenia. W przypadku nieuiszczenia opłaty wniosek nie zostanie zrealizowany. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej lub Dzienniku Podawczym w głównym budynku urzędu przy ulicy Zaborskiej 2. Węgiel będzie sprzedawany samorządom przez dostawców wskazanych w rozporządzeniu przygotowanym przez resort aktywów państwowych. Oświęcimianie będą mogli odebrać opał z jednego ze składów, które znajdują się w Oświęcimiu.

Wniosek o zakup węgla