25.06.2021

Oświęcim. Trwa nabór do Banku Projektów w ramach Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.

Herb Miasta Oświęcim

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Oświęcimia,

trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Obecnie przystępujemy do kolejnego etapu prac nad dokumentem, polegającego na zebraniu Państwa pomysłów na projekty, które przyczynią się do rozwoju Oświęcimia.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb poprzez Bank Projektów w ramach Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.

Na pomysły czekamy do końca sierpnia.