17.01.2022

Oświęcim. Ustawa o dodatkach osłonowych przyjęta. Można już składać wnioski

Plakat informujący o dodatku osłonowymMieszkańcy miasta, spełniający ustawowe kryteria mogą starać się o dodatek osłonowy, który ma zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Świadczenie będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400/500zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600/750 zł dla 2-3 osobowego, 850/1062,50 zł dla 4-5 osobowego i 1150/1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób). Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ciepła. Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach do 31 marca i do 2 grudnia.

Dodatkami osłonowymi zajmują się pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego 33 842 92 23, 33 842 92 73.

Wypełnione wnioski można składać na Dzienniku Podawczym przy ul. Zaborskiej, do skrzynki znajdującej się w budynku urzędu przy ul. Jagiełły 23 lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

 

Dodatek osłonowy wzór wniosku

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Klauzula informacyjna

Plakat informujący o dodatku osłonowym