01.06.2022

Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2021 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 30 maja 2022 r. Prezydent Miasta Oświęcim przekazał do Rady Miasta Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2021 r. 

Debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 22 czerwca 2022 r.

Link do raportu: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6518/dokument/34420

Raport