19.11.2015

Raport z konsultacji w ramach LPR

 

 

Zapraszamy mieszkańców miasta do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2020.

 

 

Zapraszamy mieszkańców miasta do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2020.