Tag: absolutorium

Oświęcim. Prezydent z absolutorium

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał absolutorium za rok 2017. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ubiegły rok została przyjęta na czerwcowej sesji Rady Miasta. Dochody miasta w 2017 roku osiągnęły ponad 195 mln zł, a wydatki ponad 206 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad 11 mln zł. Wypracowano kwotę wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek

Font Resize
Contrast