Tag: inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 8 sierpnia 2018 r. GA.6733.1.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.

Font Resize
Contrast