Tag: obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 lipca 2018 r.

Oświęcim, dnia 23 lipca 2018 r. Znak sprawy: GA.6220.10.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję

Font Resize
Contrast