Tag: raport

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 marca 2019 r.

Oświęcim, dnia 15 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.2.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 36 §1, art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 grudnia 2018 r.

Oświęcim, dnia 13 grudnia 2018 r. Znak sprawy:  GA.6220.21.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Font Resize
Contrast