Wydziały: Wydział Inwestycji Miejskich

Jenczała-Baka Agnieszka

Stanowisko: Inspektor

E-mail: agnieszka.jenczala-baka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842 91 46

Wew.: 1146

Faks: +48 33 842 91 99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 46

Ochman Magdalena

Stanowisko: Inspektor

E-mail: magdalena.ochman@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842-91-40

Wew.: 1140

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 40

Teda Sławomir

Stanowisko: Inspektor

E-mail: slawomir.teda@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842-91-95

Wew.: 1195

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska

Pokój: 45

Sobanik Iwona

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

E-mail: iwona.sobanik@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842-91-42

Wew.: 1142

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 42

Płonka Barbara

Stanowisko: Inspektor

E-mail: barbara.plonka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842-91-40

Wew.: 1140

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 40

Pendracka Monika

Stanowisko: Inspektor

E-mail: monika.pendracka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842-91-45

Wew.: 1145

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 45

Krupa Ryszard

Stanowisko: Zastępca Naczelnika

E-mail: ryszard.krupa@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842-91-46

Wew.: 1146

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 46

Kowalski Tomasz

Stanowisko: Inspektor

E-mail: tomasz.kowalski@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: im

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Telefon: +48 33 842-91-46

Wew.: 1146

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 46