Kategoria: Dla mieszkańca

Oświęcim. W czerwcu ruszy rozbudowa parku na Zasolu

Wizualizacja, na której widać główną aleję wśród drzew

Jeszcze w tym roku park znajdujący się pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową zostanie poszerzony i zadrzewiony w taki sposób, aby powstało naturalne przejście między Miejscem Pamięci, a osiedlem Zasole. Ustawiony zostanie niewielki obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Teren będzie oświetlony i monitorowany. Przy alejkach spacerowych ustawione zostaną ławki. Znajdzie się tam też plac zabaw dla najmłodszych. – Trzy lata temu

Oświęcim. Coraz mniej czasu na wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą

Budynek komunalny przy ul. Nideckiego

Pozostało jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji o wykupie mieszkań komunalnych z 30 proc. bonifikatą. Termin składania wniosków upływa 31 maja. Średnia cena 1 m kw. według dotychczasowych operatów szacunkowych wnioskowanych mieszkań wynosi 4191 zł. Tak więc po 30 proc. bonifikacie będzie można nabyć mieszkanie komunalne za około 2930 zł za m kw. Sprzedażą objęte są mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych lub

Konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”

Szanowni Państwo,   W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny  w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych. Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców

ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, na podstawie umowy nr RPMP.08.04.02-12-0311/20-00 z dnia 01 marca 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji

Dziękujemy za wspólną noc!

W miniony weekend, w nocy z 15 na 16 maja, świętowaliśmy Noc Muzeów. Choć była inna niż dawniej, bo z ograniczonymi możliwościami oraz zachowaniem reżimu sanitarnego to i tak niezwykle udana. Noc Muzeów to wyjątkowa okazja, żeby zwiedzić muzea z nieco innej perspektywy. Placówki muzealne, jak i inne instytucje przygotowują z tej okazji specjalną ofertę dla mieszkańców i turystów. I tak było i tym razem w Muzeum Zamek, Muzeum Wódki Jakoba Haberfelda oraz w Stowarzyszeniu Romów w Polsce

Oświęcim. Przypomnienie o obowiązku przedsiębiorców do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Budynek Urzędu Miejskiego

Urząd Miasta Oświęcim przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kserokopię lub skan umowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim, Wydział Ochrony Środowiska, 

Oświęcim. Woda powoli opada

Punkt odczytu poziomu wody w Sole

Sytuacja powodziowa w mieście się stabilizuje. Rano stan wody w Sole osiągnął poziom 5,20 m. Nie ma tendencji do wzrostu. Zrzut ze zbiornika w Czańcu jest sukcesywnie zmniejszany. Prognozy pogody też wydają się łaskawe dla regionu. Służby miejskie monitorują sytuację.

Oświęcim. Woda w Sole się podnosi. W mieście obowiązuje alarm powodziowy

Punkt odczytu poziomu wody w Sole

Po południu prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut ogłosił alarm powodziowy. Poziom wody w Sole podnosi i przekroczył stan alarmowy, który wynosi 4,60 m.  Na odczytach z godziny 15.30 jest już 4,85 m. Wody będzie przybywać, bowiem w naszym regionie prognozowane są kolejne opady deszczu. Służby miejskie na bieżąco monitorują sytuację.

Font Resize
Contrast