Kategoria: Dla mieszkańca

Oświęcim. Medal Miasta dla ks. Manfreda Deselaersa

Ks. Manfred Deselaers z Medalem Miasta. Obok stoi prezydent Oświęcimia

Mieszkający od ponad 30 lat w Oświęcimiu ksiądz katolicki Manfred Deselaers otrzymał Medal Miasta w dowód uznania za działalność na rzecz pojednania narodów polskiego i niemieckiego, za podejmowanie szeregu inicjatyw duszpasterskich i społecznych, działania na rzecz pokoju, kultury i pamięci oraz za wieloletnią działalność w oświęcimskich instytucjach. Wręczenie tego ważnego wyróżnienia przyznanego przez prezydenta miasta Janusza Chwieruta odbyło się w Centrum Dialogu i Modlitwy. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem 40-lecia pełnienia kapłańskiej

Oświęcim. Oświadczenie prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta

Urząd Miasta Oświęcim

List otwarty oświęcimskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, do których dołączyli radny Jan Adamaszek oraz radna Agnieszka Komendera to kolejny atak i próba zdyskredytowania mnie w oczach mieszkańców Oświęcimia. Tym razem powodem są wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta. Autorzy pisma, oprócz demagogii i typowego dla nich populizmu, nie zawarli w nim żadnych faktów ani argumentów. Dlatego przedstawiam Państwu informacje dotyczące wynagrodzeń w Urzędzie Miasta w roku 2023 jak i planowane wynagrodzenia

Oświęcim. Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli będzie kontynuowana. Budżet Obywatelski nie uzyskał akceptacji Rady Miasta. Debata o partycypacji społecznej

Prezentacja założeń projektu przez jednego z inicjatorów

  Budżet Obywatelski zgłoszony przez grupę inicjatywną mieszkańców nie został przyjęty przez Radę Miasta. Jego zwolennicy podkreślali, że jest to oddanie głosu bezpośrednio mieszkańcom, którzy mogą zgłosić określony projekt do realizacji w ramach budżetu miasta. Prezydent Oświęcimia argumentował, że funkcjonująca od 11 lat Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli jest dobrą praktyką i wyczerpuje formułę obywatelskiego zaangażowania. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w formie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2024 roku”.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2024 roku”. https://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/42573 oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1 sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5(2)  

Oświęcim. Zmarła Halina Gębołyś

Halina Gębołyś

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Haliny Gębołyś, emerytowanej nauczycielki oświęcimskiego „Chemika”. Osoby znanej, szanowanej i zaangażowanej w sprawy miasta. Pani Halina Gębołyś była radną Rady Miasta Oświęcim II kadencji w latach 1994 -1998, pełniła też funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. W obliczu tej straty kierujemy myśli w stronę najbliższych, którym składamy wyrazy głębokiego współczucia. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut Fot. ARC/Kronika

Oświęcim. Miasto w świątecznej dekoracji

Sanie wraz z zaprzęgiem reniferów

Oświęcim przybrał już odświętną szatę. Bożonarodzeniowe dekoracje zdobią ulice, place i osiedla. W tym roku w mieście przybyło świątecznych akcentów. W rynku stoją czerwone sanie św. Mikołaja wraz z zaprzęgiem reniferów. Duża roziskrzona światełkami bombka, w której można usiąść zdobi plac Pokoju. Mieszkańców Zasola cieszy podest w kształcie gwiazdki z napisem „Wesołych Świąt”. Nowe ozdoby zostały zakupione przez miejskie spółki. Grudniowy mrok rozświetlą 323 iluminacje znajdujące

Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił nabór kandydatów do Oświęcimskiej Rady Seniorów – Kadencja na lata 2024 – 2028.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił nabór kandydatów do Oświęcimskiej Rady Seniorów – Kadencja na lata 2024 – 2028. Kandydatów do Rady mogą zgłaszać: a) podmioty mające siedzibę na terenie gminy Miasto Oświęcim, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku; b) kandydaci osobiście, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców miasta Oświęcim, powyżej 60 roku życia.   Zgłoszenie kandydata może odbyć się