Kategoria: Dla mieszkańca

Oświęcim. Wieści z Ratusza z 25 listopada 2022 roku

Kadr z programu z napisem Wieści z Ratusza

W Wieści z Ratusza powiemy o projekcie przyszłorocznego budżetu miasta, pokażemy konferencję Towarzystw Budownictwa Społecznego, zachęcimy do udziału w Jarmarku Świątecznym, zaprosimy na organizowaną przez oświęcimską policję debatę o bezpieczeństwie, a także na konferencję z okazji 500. urodzin Andrzeja Patryka Nideckiego.    

OGŁOSZENIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LV/874/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023” Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 25 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz

Oświęcim. Oświęcim. Otwarta debata o bezpieczeństwie

Logo policji Oświęcim

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zapraszają mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na otwartą debatę społeczną pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 1 grudnia o godzinie 17,  w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu przy ulicy Nojego 2B. – Podczas debaty omówione zostaną zagadnienia związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców

OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023

  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LV/874/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023 Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 21 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach „Wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Wspieranie

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Oświęcim zaprasza przedstawicieli oświęcimskich organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne w dn. 22 listopada 2022 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki (aula św. Wawrzyńca) na godzinę 15:30. Podczas spotkania omówione zostaną: – ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku, – rozliczeniach zadań z roku 2022, – najważniejsze zasady dotyczące współorganizacji imprez promocyjnych. Liczymy na Państwa obecność.

Oświęcim. Parkuj z głową!

Znak drogowy informujący kierowcę, że znajduje się w strefie zamieszkania. Na niebieskim tle jest postać dziecka, dorosłego, samochód i dom

Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu Joanna Brania apeluje do kierowców o prawidłowe parkowanie. Przypomina, że samochód należy tak zaparkować, aby nie utrudniał przejścia pieszym i nie tarasował wjazdu na posesję. W Oświęcimiu jest sporo miejsc, w których znajdują się „strefy zamieszkania” oznaczone znakiem D-40 – znak ten ustala zasady panujące w miejscu jego funkcjonowania m. in; * prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami, * możliwość

Oświęcim. Stanowisko prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta w sprawie płacowych postulatów pracowników urzędu

Budynek Urzędu Miasta

Część pracowników urzędu miasta prowadzi akcję protestacyjną domagając się podwyższenia płac, a Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu wystąpiła do ministra o wyznaczenie mediatora w związku z niespełnieniem przez Prezydenta Miasta żądań płacowych, mających poprawić sytuację ekonomiczną pracowników. Działanie związku jest niezrozumiałe. Prowadziliśmy przecież rozmowy, ustaliliśmy pewien sposób postępowania. Kluczową kwestią dla naszych dyskusji było jednak to, jakie będziemy

Oświęcim. Żłobek wraz z przedszkolem jest budowany za pieniądze samorządu miejskiego

Wizualizacja. Budynek wraz z terenem zielonym

W Oświęcimiu rozpoczęła się budowa nowoczesnego kompleksu oświatowego. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana, a firma prowadzi już prace przygotowawcze. Przy ulicy Ceglanej na osiedlu Stare Stawy powstaje żłobek i przedszkole. Placówka zapewni opiekę i edukację 96 dzieciom do 3 lat i 100 przedszkolakom. Inwestorem jest samorząd Oświęcimia, który do realizacji żłobka i przedszkola przygotowywał się od kilku lat. Najpierw konieczne były zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, które