Kategoria: Bez kategorii

Oświęcim. Miasto zmienia otoczenie wokół pływalni w ramach Igrzysk Europejskich 2023

Trwają prace przy utwardzeniu drogi

W rejonie hotelu Olimpijskiego rozpoczęły się prace, które mają uporządkować przestrzeń wokół obiektu oraz poprawić dostępność komunikacyjną do krytej pływalni od strony ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego. Inwestycja wiąże się z Igrzyskami Europejskimi 2023, a miasto jest jedną z aren sportowych rozgrywek. Od 21 czerwca na krytej pływalni rozgrywane będą zawody w pływaniu artystycznych. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu Województwa Małopolskiego. – Podobnie jak wiele innych miast, które

Oświęcim. Wieści z Ratusza z 14 kwietnia 2023 roku

Kadr z programu z napisem Wieści z Ratusza

  W Wieściach z Ratusza będziemy na otwarciu trzeciego budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej, porozmawiamy o inwestycji w rejonie hotelu Olimpijskiego i krytej pływalni,  powiemy o upamiętnieniu 13. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem oraz poinformujemy o działającym w urzędzie miasta punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”.  

Zmiana zasad finansowania zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Od 1 marca zmieniają się zasady finansowania zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Teraz będą pokrywać część kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia podczas pobytu w Polsce: Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu do Polski – 50 proc. kosztów pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę na dzień (od 1 marca 2023 r.) Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu do Polski – 75. proc. kosztów pomocy, nie więcej

Oświęcim. Archeologiczne odkrycie przy ul. Bulwary. To drewniana żydowska mykwa

Fragment drewnianej mykwy

W trakcie prac przy budowie podziemnego parkingu przy ul. Bulwary archeolodzy odkryli kolejne znalezisko związane z żydowską przeszłością miasta. Nieopodal Parku Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu archeolodzy zlokalizowali pozostałości po pierwszej, drewnianej mykwie. Dyrektor Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu mówi, że jest to wyjątkowe odkrycie w skali Europy. – Odnalezione w Oświęcimiu pozostałości mykwy to odkrycie jedyne w swoim rodzaju, z pewnością na skalę europejską. Oceniamy, że pochodzą one z XVII lub

W O J E W O D A M A Ł O P O L S K I zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 8 grudnia 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.12.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim – Miasto, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice- Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.

Obwieszczenie