Kategoria: Bez kategorii

7. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

7 edycja budżetu obywatelskiego województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje ze od 2 do 31 października trwa przyjmowanie propozycji zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może zgłosić swój pomysł. Wszystkie zadania, które przejdą pozytywną weryfikację, będą walczyły w głosowaniu mieszkańców o rekordową pulę aż 16 mln zł.   Masz pomysł na zadanie, które spodoba się mieszkańcom Twojego regionu? Darmowe zajęcia edukacyjne

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026

Z uwagi na treść pkt 5 Części programowej (III) dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026, Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wypełnienia Ankiety dotyczącej monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026 (dostępnej pod linkiem http://www.mops-oswiecim.pl/images/mops/ANKIETY/ankieta_3.pdf). Treść Ankiety uzyskała akceptację członków Zespołu oceniającego realizację Strategii Rozwiązywania

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2023

W dniach 23–29 września 2023 r. Miasto Oświęcim wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu zapraszają wszystkich do udziału w XXIX SPORTOWYM TURNIEJU MIAST i GMIN. To największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.  Sportowy Turniej Miast i Gmin (STMiG) jest organizowaną od 1995 roku ogólnopolską doroczną imprezą sportowo-rekreacyjną, przeprowadzaną przy finansowym wsparciu Urzędów i Ministerstw właściwych do spraw Sportu

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

26 września 2023r. w oświęcimskich szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim – V kadencji, na lata szkolne 2023/2025. Każdy uczeń z klasy IV-VIII może kandydować na funkcję Radnego w szkole, do której uczęszcza. Kandydaci powinni zgłosić się do dyrektora szkoły do dnia 18 września. Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta w tej sprawie dostępne jest tutaj  Zachęcamy wszystkich do promowania idei społeczeństwa obywatelskiego!

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia, że postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Stawy Monowskie, Gmina Miasto Oświęcim” nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 29 sierpnia 2023 r., znak: DOOŚ- WDŚZOO.420.23.2023.AKA.11, o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy elektrycznej do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Stawy Monowskie, Gmina Miasto Oświęcim”. W postanowieniu GDOŚ równocześnie ustalił zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania i nałożył obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez BWRX-300 Stawy Monowskie Sp. z o.o.

Treść zawiadomienie