Kategoria: Bez kategorii

Oświęcim. Archeologiczne odkrycie przy ul. Bulwary. To drewniana żydowska mykwa

Fragment drewnianej mykwy

W trakcie prac przy budowie podziemnego parkingu przy ul. Bulwary archeolodzy odkryli kolejne znalezisko związane z żydowską przeszłością miasta. Nieopodal Parku Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu archeolodzy zlokalizowali pozostałości po pierwszej, drewnianej mykwie. Dyrektor Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu mówi, że jest to wyjątkowe odkrycie w skali Europy. – Odnalezione w Oświęcimiu pozostałości mykwy to odkrycie jedyne w swoim rodzaju, z pewnością na skalę europejską. Oceniamy, że pochodzą one z XVII lub

W O J E W O D A M A Ł O P O L S K I zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 8 grudnia 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.12.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim – Miasto, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice- Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.

Obwieszczenie

Komunikat Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie nowej ustawy o  dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie od 8 do 13 listopada 2022 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 23 września 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.11.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim – Kęty na odc. ZZU BZ 0900 – przekładka Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Obwieszczenie

Poznajemy Małopolskę Zachodnią. Dzisiaj Zator!

Zator to najprężniej rozwijająca się Gmina Małopolski Zachodniej. Obok miejsca hodowli karpia zatorskiego, rozpoznawany jest w całej Polsce przez dwa parki rozrywki: Energylandię i Zatorland oraz dzięki specjalnej strefie ekonomicznej. Energylandia jest jednym z największych takich parków w Europie, a Zatorland to park jurajski z ruchomymi dinozaurami i największym okazem T-Rexa na świecie. Oprócz rozrywki, gmina oferuje turystom możliwość spędzenia czasu wśród przyrody, gdzie można oddać się