Miesiąc: listopad 2015

Miasteczko św. Mikołaja na oświęcimskim rynku

Zbliża się 6 grudnia, a wraz z nim wyczekiwany przez dzieci Mikołaj. W tym roku Święty przyjedzie do naszego miasta wraz z reniferami.

W niedzielę 6 grudnia zapraszamy na oświęcimski rynek, gdzie od godziny 11 do 19 stanie jego miasteczko.
O godz. 16.00, podobnie jak w ubiegłym roku, św. Mikołaj wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami miasta zaświeci światełka na miejskiej choince. Tym razem dokonają tego dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu.

Najmłodsi będą mogli zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. Pierwszych 200 osób otrzyma bezpłatnie pamiątkowe fotografie wydrukowane na miejscu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy Korczaka, Klucznikowskiej, Szpitalnej, Zamkowej, Chopina, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – c.d.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Jadą po medale na turniej formacji tanecznych

 

Tancerze formacji Efekt i Happy ze Szkoły Tańca Prestiz będą walczyć o medale na Międzynarodowym Turnieju Formacji Tanecznych DONAU CUP 2015 w Wiedniu. Wezmą w nim udział 34 formacje w kategorii standard i tańce latynoamerykańskie. To prestiżowy turniej, od lat cieszący się dużym zainteresowaniem najlepszych zespołów z Austrii, Niemiec, Holandii, Polski, Czech, Węgier. Zawody są formą przygotowań do Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku formacja Efekt zajęła na nich trzecie miejsce. 

 

Foto. Szkoła Tańca Prestiż

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowego obszaru rewitalizacyjnego

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 wyznaczono kolejny, czwarty obszar rewitalizacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 do dnia 30 grudnia br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. ww. obszaru.

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Znak sprawy:
GA.6721.75.98.2014.II

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr LVII/1101/14 z dnia 29 października 2014r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 listopada 2015r. do 30 grudnia 2015r., w siedzibie w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. nr 22 – w godz. 8.00 – 14.00.

Font Resize
Contrast