Miesiąc: wrzesień 2021

Oświęcim zamyka listę dziesięciu najlepiej wyszczepionych gmin Małopolski

Na ręce mężczyzny zaznaczono tarczę> napis głosi: Mój cel to punkt szczepień. Jestem odpowiedzialny szczepię się.

Oświęcim znalazł się na 10. miejscu w rankingu najlepiej zaszczepionych gmin w Małopolsce. Poziom wyszczepienia oświęcimian na dzień zakończenia konkursu wynosił 55, 8 proc. Na czele listy jest Kraków z wynikiem 63,2 proc. zaszczepionych mieszkańców. Kolejne są podkrakowskie gminy Zielonki ( 59, 4 proc. ), Michałowice ( 58,8 proc, )i Wielka Wieś (57,9 proc. ). W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Przeciszów (

Oświęcim. Powstaną nowe boksy dla zwierząt, a budynek zostanie ocieplony

Budynek schroniska. Na zdjęciu widać prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych

  Schronisko dla bezdomnych psów i kotów na Kamieńcu przechodzi modernizację. Ekipa remontowa pracuje przy dociepleniu zewnętrznych ścian budynku i stropów oraz dachu. Wewnątrz wymieniona zostanie instalacja elektryczna i ogrzewanie. Remontowana będzie też instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłączem do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Jeden z magazynów zostanie zaadaptowany pod nowe boksy dla zwierząt. Budynek będzie miał też nową elewację.

Oświęcim, dnia 17 września 2021 r. Znak sprawy: GA.6220.14.2021.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o 1. Wydaniu w dniu 17 września 2021 r. decyzji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Oświęcim z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

chmury myślowe

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1. Przedmiotem konsultacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: – Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków; – Referent w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wodociągowej

Oświęcim, dnia 16 września 2021 r. Znak sprawy: GA.6721.112.2.2021.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wodociągowej   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego