16.12.2019

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – ŻŁOBKI 2020

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2020 roku”, prosimy o zgłoszenia na formularzu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć pisemnie do 27 grudnia 2019 r. na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub zeskanowany przesłać na adres e-mail: katarzyna.tarlowska@um.oswiecim.pl do dnia 27 grudnia 2019 r.

Wniosek