Tag: frakcja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 13 września 2018 r. GA.6220.10.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 9 sierpnia 2018 r. GA.6220.10.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: 1. Danych o postanowieniu Prezydenta

Font Resize
Contrast