Kategoria: Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego – zawiadamiającego strony o wszczęciu 17 września 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową

OGŁOSZENIE OŚWIĘCIMSKIEJ RADY SENIORÓW

Oświęcimska Rada Seniorów przyjmuje wnioski o przyznanie „Nagrody za działania na rzecz seniorów na terenie miasta Oświęcim”. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym za wyjątkowe działania na rzecz seniorów na terenie Miasta Oświęcim w roku 2021. Wnioski należy złożyć do dnia 9 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu lub drogą mailową na adres: rada.seniorów@um.oswiecim.pl W załączeniu ogłoszenie, wniosek o przyznanie nagrody

Aktywizacja osób bezrobotnych  w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych  w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych”, który skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będą 44 osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym