Kategoria: Ogłoszenia

Od bierności do aktywności edycja II

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min.80% uczestników projektu i podjęcie zatrudnienia przez min. 45%-60% os. dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie od 2020-IX-01 do 31-VIII -2022 r. Projekt jest skierowany do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski, należących

Font Resize
Contrast