Kategoria: Ogłoszenia

Nabór do klas 1. szkół podstawowych w Mieście Oświęcim rusza 04 marca 2024 roku

  Rekrutacja do klas 1. w szkołach podstawowych Miasta Oświęcim w roku szkolnym 2023/24 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.. Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych kandydatów do szkół podstawowych zapraszamy do odwiedzenia strony oswiecim.rekrutacje.edu.pl na której zostaną opublikowane: – oferta edukacyjna szkół – terminy oraz zasady naboru – szczegółowe informacje o tym jak korzystać z systemu. W systemie będzie możliwość potwierdzenia miejsca w szkole obwodowej (rejonowej) oraz ubiegania się o przyjęcie

Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Oświęcim rusza 04 marca 2024 roku

W Mieście Oświęcim w roku 2024 rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie usprawnia cały proces rekrutacji poprzez złożenie przez rodziców wniosku papierowego tylko w jednej placówce. Wszystkich rodziców zapraszamy do odwiedzenia strony: oswiecim.rekrutacje.edu.pl , na której 04.03.2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana oferta publicznych przedszkoli, regulamin elektronicznego naboru oraz szczegółowe informacje o tym, jak korzystać z aplikacji. Korzyści Elektroniczny proces rekrutacji pozwala na: ■ Lepsza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Fabrycznej w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 13 lutego 2024 r. Znak sprawy: GA.6733.3.2023.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 53 ust. 1 i 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim – zawiadomienie w sprawie wyznaczenia terminu załatwienia sprawy GA.6220.14.2023.III: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego “Dwory”

Oświęcim, dnia 13 lutego 2024 r. Znak sprawy: GA.6220.14.2023.III OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Działając na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego we wniosku z dnia 13 listopada 2023 r.

Obwieszczenie – zawiadomienie dla stron postępowania GA.6220.8.2023.III – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu oraz tworzyw sztucznych na działce nr 857/2 Monowice

Oświęcim, dnia 13 lutego 2024 r. Znak sprawy: GA.6220.8.2023.III OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 17 lipca 2023 r. Inwestora: Anna Marcela prowadząca działalność:

OGŁOSZENIE OŚWIĘCIMSKIEJ RADY SENIORÓW

Oświęcimska Rada Seniorów przyjmuje wnioski o przyznanie „Nagrody za działania na rzecz seniorów na terenie miasta Oświęcim”. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym za wyjątkowe działania na rzecz seniorów na terenie Miasta Oświęcim w roku 2023. Wnioski należy składać do dnia 1 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu lub drogą mailową na adres: rada.seniorów@um.oswiecim.pl W załączeniu ogłoszenie, wniosek o przyznanie nagrody oraz zgoda

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Informujemy, iż pod poniższym linkiem znajdą Państwo Zarządzenie Nr 0050.18.2024 z dnia 13.02.2024 r. Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Oświęcimiu, Miejskiego Przedszkola Nr 16 w Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim Urząd Miasta Oświęcim BIP – $Kadencja 2018-2023 6437 / Dokument