Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

  Oświęcim, dnia 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: GA.6220.20.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o 1.Wydaniu w dniu 30 lipca

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Zwycięstwa, Chemików i Fabryczną

Oświęcim, dnia 20 lipca 2021 r. Znak sprawy: GA.6721.110.3.2021.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Zwycięstwa, Chemików i Fabryczną Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art.40 i art. 54 ust. 2

Font Resize
Contrast