Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”

Oświęcim, dnia 4 czerwca 2024r. Znak sprawy: GA.670.1.2024.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim