Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 15 listopada 2021 r. Znak sprawy: GA.6220.12.2021.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o 1. Wydaniu w dniu 15 listopada

Font Resize
Contrast