Kategoria: Współpraca z NGO/Konsultacje

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Oświęcim z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

chmury myślowe

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu rocznego programu współpracy miasta z NGO na rok 2021

ludzie w różnych kolorach zebrani w grupę

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konsultacje

Zgłoszenia kandydatów do Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

ludzie w różnych kolorach zebrani w grupę

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do zgłaszania kandydatów, którzy chcieliby współtworzyć Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zespół zostanie powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim celem podejmowania działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i będzie składał się z przedstawicieli środowiska pozarządowego i samorządu. Zgłoszenia i wyboru do Zespołu przedstawicieli środowiska pozarządowego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

szkolenie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XIII/241/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2020 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w

Oświęcim. Odczarujmy Oświęcim. Zagłosuj na projekt z Budżetu Obywatelskiego Małopolski

Plakat z informacją o projekcie i jak zagłosować

Do końca miesiąca można głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W Faktach Oświęcim powstał pomysł „Odczarujmy Oświęcim”, który ma pokazać, że gród nad Sołą ma swoją ponad 800-letnią historią i jest ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu. – Chodząc ulicami Oświęcimia, zupełnie nie zwracamy uwagi na to, jaki jest. Odczarujmy Oświęcim i poznajmy jego historyczne