Miesiąc: Listopad 2011

Można składać wnioski o dotację na remont zabytków

 

 

Od kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont lub  renowację mogą skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Urząd Miasta.
-Staramy się im pomóc, bo zdajemy sobie sprawę z tego,  jak kosztowne są to inwestycje, a dbałość o nasze dziedzictwo powinno być naszą wspólną troską – uważa Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

– O dotację z miasta mogą  ubiegać  się prywatni właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby posiadające inny tytuł prawny do zabytków, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – dodaje.
Termin składania wniosków o dotację na 2012 rok upływa15 grudnia.

 

fot. Kościół sióstr serafitek

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2012 r. – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Strażnicy miejscy sprawdzą czystość i porządek w mieście

 

Strażnicy miejscy przystąpili do kontroli porządku i czystości w Oświęcimiu.

To cykliczna akcja prowadzona od lat, dwa razy w roku.

Od  28 listopada  do 2 grudnia 2012 r. oświęcimscy strażnicy sprawdzą posesje jednorodzinne, budynki wielorodzinne, tereny zielone, drogi i chodniki, a także pustostany.

Szczególną uwagę zwrócą też na „dzikie wysypiska”.

Internauci chcą skateparku w rejonie ul. Szustera

Znane są wyniki głosowania internautów na miejsce, gdzie znajdzie się  profesjonalny skatepark w Oświęcimiu.

Wygrała lokalizacja w rejonie ul. Szustera przy lodowisku, na którą oddano  284 głosy ( 60 proc.).

W głosowaniu wzięło udział 472 internautów.

Za budową skateparku przy KS „Soła” opowiedziało się 76 głosujących ( 16 proc.), a w rejonie u zbiegu ulic Więźniów Oświęcimia i Obozowej 112 głosujących (24 proc.).

 

fot. skatepark w Tychach

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Informacja dotycząca przygotowania miasta do utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012r.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2012 rok – cd.
2.Analiza projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Miejski Punkt Informacji Turystycznej otwarty


Punkt Informacji Turystycznej, który od kilku lat działa w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej, został włączony do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

– System to forma integracji całej informacji turystycznej województwa  małopolskiego, a w efekcie motor napędowy turystów – mówił podczas otwarcia Witold Latusek, członek zarządu województwa małopolskiego.  Obok członka zarządu MSIT otwierali też  Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia i Józef Krawczyk starosta powiatu oświęcimskiego.

Font Resize
Contrast