Miesiąc: kwiecień 2012

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 2 kwietnia 2012 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w obszarze

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
 

“Biały Orlik” wyróżniony

 

Miasto Oświęcim otrzymało honorowy medal za zrealizowanie projektu odkrytego lodowiska „Biały Orlik”.

Medale "Razem budujemy sukces" zostały przyznane samorządom przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas 5. Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury Sportowej w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

 

Krystyna Janda i Andrzej Pągowski na Life Festival Oświęcim 2012


Life Festival Oświęcim 2012, podobnie jak poprzednie edycje, nie koncentruje się wyłącznie na muzyce. W piątek 11 maja, w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie wystawiony monodram „Shirley Valentine” w wykonaniu Krystyny Jandy. Natomiast wybitny polski grafik Andrzej Pągowski, obchodzący w tym roku 35-lecie pracy artystycznej, stworzy specjalny okolicznościowy mural, podtrzymując tradycję zapoczątkowaną podczas ubiegłorocznej edycji LFO przez Edwarda Durnika.