Miesiąc: kwiecień 2012

III Jarmark Kasztelański – z królową Boną

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza mieszkańców miasta na spotkania z historią podczas majowego weekendu.

W niedzielę 6 maja rozpocznie się III Jarmark Kasztelański. Tematem przewodnim historycznej zabawy jest powitanie księżniczki Bony Sforza na zamku oświęcimskim, które zostanie zainscenizowane przez grupę Teatru Tańca Dawnego Invenzione. Grupa zaprezentuje także "Opowieści o tańcach" oraz przedstawienie "Sceny dworskie", dzięki którym widzowie zapoznają się z dworskimi obyczajami, tańcami i ubiorami początku XVI wieku.

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej – wspólne zajęcia seniorów i młodych mieszkańców Oświęcimia


29 kwietnia obchodzony jest Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Z tej okazji seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu odwiedzili uczniów Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych oraz Miejskiego Gimnazjum nr 4.

Specjalne lekcje międzypokoleniowe miały na celu nawiązanie dialogu pomiędzy młodzieżą i osobami starszymi, znalezienie płaszczyzny wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Ankieta dla organizacji działających na rzecz seniorów

Oświęcimska Rada Seniorów działająca jako organ doradczy Prezydenta Miasta Oświęcim zaprasza organizacje/ instytucje/ związki/ zrzeszenia  działające na rzecz osób starszych na terenie miasta Oświęcim do współpracy w tworzeniu raportu ze stanu zabezpieczenia potrzeb seniorów poprzez wypełnienie i odesłanie ankiety związanej ze swoją działalnością. Ankietę można pobrać poniżej lub w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu.

Zagospodarują 300 tys. zł

Znane są już remonty i drobne inwestycje zgłoszone przez rady osiedli, które jeszcze w tym roku zostaną wykonane w poszczególnych dzielnicach miasta.

Dwanaście rad osiedli zagospodaruje w sumie 300 tysięcy złotych.
Mieszkańcy osiedla Błonie chcą monitoringu niektórych miejsc w dzielnicy. Zasole postawiło na remont chodnika przy ul. Więźniów Oświęcimia 45-51 oraz przygotowanie siłowni zewnętrznej na terenach zielonych pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozową.

Konsultacje w sprawie S1

Po raz kolejny rozpoczynają się konsultacje dotyczące przebiegu S1 na odcinku Mysłowice-Kosztowy-Bielsko-Biała. Tym razem prowadzi je nowa firma projektowa KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Urzędzie Miasta w Oświęcimiu. Obecni na spotkaniu projektanci przedstawili cztery, skorygowane w stosunku do poprzednich, warianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej. Większość z nich przewiduje możliwość włączenia miasta do S1 w rejonie Harmęż.

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 6.