Miesiąc: kwiecień 2012

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Wysokie Brzegi obejmującej działkę pgr 1007/26 o pow.697 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00040860/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 6. Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. o godz. 9ºº  w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Przeszli z KL Auschwitz do KL Birkenau w 21. Marszu Żywych

W Marszu Żywych, który odbył się wczoraj na terenie KL Auschwitz-Birkenau wzięło udział około 10 tys. młodych Żydów z 30 krajów. Wśród uczestników były również grupy młodych Polaków, w tym młodzież z oświęcimskich gimnazjów.

Dźwięk szofaru dał sygnał do rozpoczęcia Marszu spod bramy z napisem „Arbeit macht frei”.

Uczestnicy przeszli w milczeniu do Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości. 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2011 r.
3.Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W Oświęcimiu trwa sadzenie drzew

W najbliższych tygodniach przybędzie około 300 drzew oraz kilka tysięcy krzewów żywopłotowych i okrywowych. Pracownicy Wydziału Zieleni Zakładu Usług Komunalnych rozpoczęli już uzupełnianie drzewostanu w różnych częściach miasta w ramach programu „Oświęcim miasto czyste, zielone i kolorowe”. Będą platany i cypryśniki błotne, która osiągają wysokość do 30 metrów.
W rejonie Oświęcimskiego Centrum Kultury pojawiło się już wiele nowych gatunków: odmiany klonów polnych, barwnych buków i grabów, wiązów, magnolie drzewiaste, klony Crimson Gold i Crimson King.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim objętych porządkiem obrad sesji w dniu 25.03.2012 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.