Miesiąc: kwiecień 2012

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2011r.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Mieszkańcy Starych Stawów doczekali się przebudowy ulicy Zagrodowej

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Zagrodowej na osiedlu Stare Stawy. Tablice informacyjne o objazdach w związku z czasowym wyłączeniem drogi pojawiły się już w tej części miasta.

Najpierw robotnicy usuną starą nawierzchnię asfaltową, by później przystąpić do kolejnych robót związanych z poszerzeniem ulicy do 5 metrów i wykonaniem nowej nawierzchni.

Wjazdy bramowe z kostki brukowej zostaną doprowadzone do każdej posesji. W północnej części na wysokości domków jednorodzinnych powstanie chodnik.

72. rocznica zbrodni katyńskiej

 

Prezydent Miasta Oświęcim, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej – Koło w Oświęcimiu,
 Parafia Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu oraz Zakład Salezjański z Parafią pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, zapraszają wszystkich chcących uczcić 72. rocznicę zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR na uroczystości, które odbędą się 20 kwietnia 2012 r.

 

Szkolenie dla podatników podatku dochodowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na temat: „ Składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu.

Szkolenie odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. godz. 11 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, pokój 20.

 

 

Sprzątamy Oświęcim

Od 16 do 23 kwietnia 2012 roku uczniowie z oświęcimskich szkół podstawowych i gimnazjów wyposażeni w rękawice oraz worki na śmieci będą porządkować teren wokół swoich szkół.
W Oświęcimiu już po raz szesnasty organizowana jest kampania „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2012”.

To akcja, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w naszym mieście. Do wspólnej zabawy połączonej z edukacją przyłączą się też przedszkolaki. Nie zabraknie też organizacji społecznych i pozarządowych.