Miesiąc: maj 2012

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 czerwca 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca wstępnych wyników rekrutacji w miejskich gimnazjach.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2012 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul Dąbrowskiego w Oświęcimiu,  na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) 

Zawiadamia, że 30.05.2012r. wydane zostało postanowienie znak: WAB.6747.6.2011, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – Wydział Architektury i Budownictwa ul. Wyspiańskiego 10, pok. 128, I – piętro. Na ww postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

/Starosta Oświęcimski/

W najbliższy weekend prognoza pogody w TVN Meteo będzie nadawana z Oświęcimia

 

TVN Meteo po raz czwarty będzie gościł w Oświęcimiu. W ramach 8. edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku, 2 i 3 czerwca 2012 r. prognozę pogody z Oświęcimia będzie zapowiadała, podobnie jak przed rokiem, Weronika Diallo. Producentem będzie Marcin Górniakowski. Obok informacji na temat warunków atmosferycznych w Polsce pojawią się również ciekawostki dotyczące miasta.

print screen www.tvnmeteo.pl

Jesteśmy z Was dumni!


13 zawodników z Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" otrzymało nagrody prezydenta Oświęcimia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu. -Jesteście marką Oświęcimia. Zdobywacie trofea, zajmujecie wysokie miejsca na zawodach. Jesteśmy z Was dumni – mówił podczas spotkania ze sportowcami Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Nie byłoby to możliwe bez wsparcia i pracy trenerów, choreografa oraz prezesa klubu – dodał. 

Nowe oznakowanie ulic


Rozpoczęła się wymiana tablic z oznakowaniem nazw ulic. -Nowe estetyczne słupki w kolorze niebieskim wraz z informacją o nazwie ulicy pojawią się na osiedlu Błonie i Zasole. Firma, która zajmuje się oznakowaniem tych części miasta postawi w sumie 86 słupków oraz 140 tablic – informuje Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.

Postaw na rodzinę

 

Oświęcim przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, która podejmuje problem uzależnień. – Rodzina jest miejscem, które kształtuje młodych ludzi. Pozytywne wzorce przekazywane przez najbliższych, ciepło i zrozumienie na pewno uchronią ich przed sięganiem po różne używki – mówi Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

Font Resize
Contrast