Miesiąc: lipiec 2012

SUP Projekt Wisła wystartował

Dzisiaj (31 lipca 2012 r.) o 9:00 ekipa surferów z Gdańska w składzie: Jan Lisewski, Tomasz Stobiecki i Adam Stobiecki (logistyk) wyruszyła z Broszkowic, by przepłynąć Wisłą prawie 1000 km aż do Gdańska. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie. Każdy może dołączyć do akcji i popłynąć razem z nimi. Spływ będzie trwał 12 dni. Sprzęt, którym będą się posługiwać surferzy to jedynie deska typu sup board i bardzo lekkie wiosło.

W godzinę “W”

1 sierpnia (w środę) rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji w godzinę „W” tj. o godz. 17.00 delegacja Miasta Oświęcim odda hołd bohaterom tamtych wydarzeń.
W ramach obchodów przewidziano:
 – składanie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Tadeusza Kościuszki,
– składanie kwiatów pod Ścianą Śmierci KL Auschwitz,
– włączenie syren alarmowych na jedną minutę.

Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w obchody poprzez udział w uroczystości składania kwiatów oraz symboliczne zatrzymanie się w chwili włączenia syren.

 

Zobacz zdjęcia z uroczystości

 

Kondolencje

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Augusta Kowalczyka Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.

 

 

 W naszej pamięci i sercach pozostanie na zawsze, że jako były więzień nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz dokładał wielu starań w budowaniu wizerunku Oświęcimia, jako miejsca zrozumienia, pojednania i pokoju. Głównie dzięki Jego zaangażowaniu powstał Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim  – symbol wdzięczności mieszkańcom miasta niosącym pomoc więźniom KL Auschwitz-Birkenau.   

 

“To ja-człowiek” promocja płyty

Wczoraj wieczorem (26.07) w Miejskiej Bibliotece Publicznej GALERIA KSIĄŻKI im. Ł. Górnickiego odbyła się premiera pierwszej płyty Zespołu Krzywa Alternatywa „To ja-człowiek” z Oświęcimia.
Licznie zgromadzeni fani na własne oczy ujrzeli pierwszy krążek naszej oświęcimskiej grupy. Niespodzianką była również prezentacja wideoklipu piosenki „Moje miasto Oświęcim”.

Utwór ten został przekazany na ręce Prezydenta Miasta Oświęcim celem wykorzystania do promocji Oświęcimia w kraju i zagranicą.

(do obejrzenia po klinkięciu – więcej)

 

Promocja Oświęcimia poprzez hokej

Drużyna hokejowa Aksam Unia Oświęcim będzie promować miasto Oświęcim w ekstralidze PLH.
Dzisiaj w Urzędzie Miasta podpisana została umowa w tej sprawie przez Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Janusza Chwieruta oraz przedstawicieli zarządu Towarzystwa Hokejowego „Unia Oświęcim” Panów Artura Januszyka i Bogdana Połącarza. W spotkaniu uczestniczył również Pan Adam Klęczar właściciel firmy Aksam – główny sponsor drużyny. 

Umowa zakłada szereg działań promujących miasto Oświęcim realizowanych podczas meczy ekstraligi hokeja na lodzie oraz w innych wydarzeniach, w których uczestniczyć będzie oświęcimska drużyna. Poza wpisaniem nazwy miasta do nazwy drużyny, umieszczeniem herbu na głównym buliku lodowiska, strojach sportowych i materiałach poligraficznych zadaniem zawodników i działaczy m.in. będzie kreowanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia w mediach, jako nowoczesnego miasta stwarzającego warunki uprawiania sportu i realizacji pasji. Miasto przeznaczy na ten cel do końca obecnego roku kwotę 145.500,00 zł.

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI
W ROKU 2013

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim, niestanowiących  własności  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1  Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,poz.1568 z późn. zm.) ogłaszam, że do dnia 15.09.2012r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na nakłady konieczne związane z ochroną zabytków na prace w 2013r.

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12.Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2012 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ulica Jagiełły 23 pok. nr 23.

IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Prezydent Miasta ogłasza w dniu 26 lipca 2012 r. IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy od 1 września do 31 grudnia 2012 r.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 19 lipca 2012 r. wydał postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.24.2011 o zawieszeniu postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11 z 31 października 2011 r., znak: WAB.6747.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Font Resize
Contrast