Miesiąc: grudzień 2015

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2016 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2016 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Rondo na finiszu

W tych dniach rondo przy skrzyżowaniu ulic: Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich zostanie oddane do użytku. Eurovia, wykonawca inwestycji, zapowiada odbiór wykonawczy na 22 grudnia. Dzisiaj z kolei planowany jest odbiór oznakowania.
Kierowcy będą mogli odetchnąć z ulgą, bo inwestycja powodowała wiele utrudnień i korków w mieście. Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie zaplanowanych robót drogowych, związanych z przebudową sieci teletechnicznych, budową ronda, nową nawierzchnią skrzyżowania, chodnikami.

Symbol świąt Bożego Narodzenie jest już w Oświęcimiu!

 

Harcerze z oświęcimskiego Hufca ZHP przynieśli do urzędu miasta Betlejemskie Światło Pokoju. To znak, że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż. – Tradycją stało się, że każdego roku przychodzimy do miasta, przekazując światło i składając serdeczne świąteczne życzenia prezydentowi oraz pracownikom – mówił komendant Adam Góralczyk. – Życzymy też wiele dobrego naszemu miastu – dodał.
– Dziękuję za to, że kultywujecie ten piękny zwyczaj dzielenia się betlejemskim światłem, symbolem tych świąt, z naszymi mieszkańcami – mówił prezydent Janusz Chwierut. Przekazał też harcerzom świąteczne życzenia.

Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 17 grudnia 2015 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 r.

I . Rodzaj zadania, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Nazwa zadania: Promocja Miasta poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej:

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 15 grudnia 2015r.
Znak sprawy:
GA.6721.66.149.2013.II

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Oświęcim
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XL/742/13 z dnia 28 sierpnia 2013r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),

W ten niezwykły czas

 

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 18 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00 na program poetycki w wykonaniu grupy żywego słowa Infinitas pt. "… w ten niezwykły czas".
"Jest taka noc wieczorną Gwiazdą naznaczona z siankiem pod białym obrusem i potrawami dwunastoma".
Wykonawcy: Kamila Dudkiewicz, Kinga Fudali, Paulina Gawęda, Agnieszka Klima, Marta Małecka, Natalia Wasil, Patryk Klima, Henryk Piróg, Paweł Prokopowicz.

Udany Jarmark Bożonarodzeniowy

13 grudnia,  podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się w Oświęcimskim Centrum Kultury zebrano 16 tys.701 zł na leczenie i rehabilitację małej Agnieszki Słowik walczącej z mukowiscydozą. – To nie jest ostateczna kwota, która trafi do naszej podopiecznej – wyjaśnia Alicja Żak z MOWP – Pan Mirosław Chodacki z Wrocławia, przelał dzisiaj na konto fundacji cały dochód ze swojego jarmarkowego stoiska z ręcznie tworzonymi bombkami choinkowymi. Dzięki temu, na konto małej Agnieszki powędruje dodatkowo kwota 1140 zł – wyjaśnia. 

 

Fot. MOWP

Urząd nieczynny w Wigilię. W sylwestra tylko do 14.00

 
W Wigilię, 24 grudnia 2015 roku, Urząd Miasta będzie zamknięty. Wolne dla pracowników wynika z rozliczenia czasu pracy. Dyżurować będzie jednak Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25. W godzinach od 10.00 do 12.00 będzie można załatwić rejestrację aktów zgonów.
31 grudnia 2015 r. Urząd Miasta będzie czynny do godziny 14.00.

W sobotę, 2 stycznia 2016 roku, od 9.00 do 11.00 będzie czynny Urząd Stanu Cywilnego.

Dwudniowy Jarmark Świąteczny na oświęcimskim rynku

 

 Po raz pierwszy w Oświęcimiu zorganizowany zostanie Jarmark Świąteczny. Urząd Miasta zaprasza w sobotę i niedzielę, 19 i 20 grudnia, na oświęcimski rynek, gdzie od godziny 10.00 do 19.00 na straganach będzie można kupić choinki, dekoracje świąteczne, tradycyjne wędliny, sery, miody, chałwy, słodycze, wypieki i potrawy świąteczne. Będzie też grzaniec, gorąca czekolada i inne smakołyki. Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje, które umilą czas spędzony na przedświątecznych zakupach. W sobotę 19 grudnia zapraszają na pokazy rzeźbienia w blokach lodowych ( 11.00, 15.00 i 17.30), o 16.00 na "Korowód Królowej Śniegu" w wykonaniu Krakowskiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop. O 17.00 uczniowie Studia Wokalnego Voice Sing zaprezentują najpiękniejsze pastorałki, a o 18.00 na świąteczny koncert zaprasza Krzywa Alternatywa i Przyjaciele.

W drugim dniu jarmarku, 20 grudnia, od godziny 16.00 Wigilia Oświęcimska przygotowana przez Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom. W programie: poczęstunek, program artystyczny na scenie, składanie życzeń oraz przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju.