Miesiąc: grudzień 2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 348/15,
4.2. zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Oświęcimskiego Centrum Kultury – druk nr 350/15,
4.3. przyjęcia ,,Gminnego programu wspierania rodziny w mieście Oświęcim na lata 2016-2018” – druk nr 351/15,
4.4. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 306/15,
4.5. ogłoszenia roku 2016 – ,,Rokiem Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu” – druk nr 334/15,
4.6. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 356/15,

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2016 roku.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Straż miejska zachęca do noszenia odblasków

 Strażnicy miejscy, podczas wizyty św. Mikołaja na oświęcimskim rynku, rozdawali elementy odblaskowe. Dla maluchów mieli kolorowe misie, a dla starszych dzieci worki na obuwie, kamizelki i opaski na ramy rowerowe. Zwracali w ten sposób uwagę mieszkańców Oświęcimia, również tych najmłodszych, na zasady bezpiecznego zachowania na drodze, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym. Pieszym i rowerzystom przypominali, aby dbając o swoje bezpieczeństwo zakładali kamizelki lub elementy odblaskowe. – Teraz szybko robi się ciemno, dlatego piesi na drogach stają się mniej widoczni, a to przecież oni są najczęściej ofiarami wypadków drogowych – zwraca uwagę Joanna Brania komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

Samorządowcy dają przykład

Pociągi powróciły na trasę Kraków – Skawina – Spytkowice – Oświęcim. Wczoraj, w pierwszym dniu kursowania, przewiozły 70 pasażerów, a podróż w ramach promocji linii była bezpłatna. Dzisiaj w podróż do Krakowa, z samego rana, wyruszyli samorządowcy z gmin, które leżą na trasie przejazdu i wsparły finansowo projekt reaktywacji linii 94. W ten sposób zachęcają mieszkańców do skorzystania z tej oferty dojazdu do stolicy Małopolski.

Gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Zator, Przeciszów, Skawina, miasto Oświęcim, powiat oświęcimski, wadowicki  i krakowski dopłaciły do przewozów 1,5 mln złotych, a zarząd województwa – 3,5 mln. Prywatny przedsiębiorca z Zatora wyłożył 200 tys. zł.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanowiska Prezydenta Miasta Oświęcim do wniosków Komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2016 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2016 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przywrócono połączenie do Krakowa przez Zator i Skawinę. Przewożnik zachęca tanimi biletami do podróżowania

W najbliższą niedzielę, 13 grudnia,  wznowione zostaną kursy pociągów z Oświęcimia do Krakowa przez Skawinę. W tym dniu będzie można podróżować bezpłatnie. Przewozy Regionalne Oddział Małopolski zachęcają do zapoznania się z rozkładem jazdy, tym bardziej, że oferują bilety w dobrej cenie. 

W sprawie reaktywacji linii nr 94 samorządy znajdujące się wzdłuż trasy rozmawiały od pewnego czasu. Udało się wypracować korzystne dla wszystkich porozumienie. – Miasto Oświęcim zareagowało na propozycję Brzeźnicy, Spytkowic, Zatora, Przeciszowa i Skawiny. Dołączyły do nich powiaty: oświęcimski, wadowicki i krakowski. Naszą wspólną ofertę zaakceptowało województwo małopolskie, które również dofinansowało linię – wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Fot. Przewozy Regionalne Kraków

Formacja Efekt będzie walczyć o mistrzowski tytuł w tańcach latynoamerykańskich

 

Jutro, 12 grudnia, w Wiedniu rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Formacji Tanecznych Latynoamerykańskich WDSF. Polskę będzie reprezentowała formacja Efekt ze Szkoły Tańca Efekt w Oświęcimiu, po tym, jak na Mistrzostwach Polski FTS zdobyła mistrzowski tytuł.- Próba generalna przed mistrzostwami, czyli udział w Międzynarodowym Turnieju "Donau-Cup" 2015, pod koniec listopada, przebiegła bardzo dobrze i zakończyła się zdobyciem przez nas 1 miejsca w Lidze 2 Latin – nie kryją radości tancerze. Teraz będą musieli zmierzyć się z najlepszymi zespołami z Austrii, Niemiec, Holandii, Białorusi, Czech, Rosji, Węgier, Rumunii, Serbii, oraz Mongolii na parkiecie Arena Nova Wiener Neustadt.
Formuła mistrzostw składa się z eliminacji, półfinału i finału, do którego przechodzi tylko sześć najwyżej ocenionych formacji
 

Przestawiciel NGO do Komisji

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Oświęcim, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016.