Miesiąc: grudzień 2015

Zostań dawcą szpiku kostnego!

 

 

 

Przed świętami, 17-19 grudnia, już po raz drugi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu organizowane są Dni Dawcy Szpiku, podczas których rejestrowani będą potencjalni dawcy szpiku kostnego. Więcej informacji na stronie Fundacji DKMS www.dkms.pl/pl

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego 12 – 16 w Oświęcimiu przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Św. Barbary obejmującej działkę nr 227/324 o pow.1692 m2 KR1E/00028764/9 jedn. ewid. miasto Oświęcim obręb Stare Stawy, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Wyaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości obejmującej działkę 2006/829 zabudowaną garażem położoną w Oświęcimiu przy ul. Mieszka I, przeznaczoną do sprzedaży.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upływa z dniem 25 stycznia 2016 r.  

Jarmark z sercem

W najbliższą niedzielę, 13 grudnia od 9.30 do 17.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się kolejny Wielki Charytatywny Jarmark Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy. – Swój udział w imprezie zapowiedziało 60 wystawców. Na świątecznych stoiskach nie zabraknie unikatowych wyrobów rękodzieła artystycznego, ręcznie wykonanej biżuterii, ceramiki, bombek, stroików i domowych wypieków. Jak co roku odwiedzający będą mogli zakupić piękne poinsencje, ofiarowane przez głównego darczyńcę jarmarku, firmę Plantpol z Zaborza. Podczas jarmarku będzie można wysłuchać występów Koła Gospodyń Wiejskich z Grojca – mówi Alicja Żak z MOWP.

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2016

1. Załącznik nr 1 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2016
2. Załącznik nr 2 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2016
3. Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2016
4. Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy
ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 331/15.
3. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9934#gora

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu przy ulicy Wróblewskiego 8

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni wykaz dotyczący lokalu użytkowego przy ulicy Wróblewskiego 8 przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony, w drodze przetargu.

Sir Elton John gwiazdą siódmej edycji LFO 2016

 
 

Pięć dekad na scenie i ciągle na topie, jego ponadczasowe przeboje łączą pokolenia. Ponad 4000 koncertów na całym świecie, nakłady płyt liczone w setkach milionów egzemplarzy — Elton John, 18 czerwca oczaruje publiczność siódmej edycji LFO!
W przyszłym roku festiwal po raz pierwszy w historii będzie trwał aż do niedzieli.