Miesiąc: kwiecień 2016

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu wydłuża godziny pracy 28 i 29 kwietnia

W tych dniach podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego PIT za 2015 rok do godziny 18. Punkt obsługi kasy 28 i 29 kwietnia będzie czynny w godzinach od 7.30 do 18.
Urząd Skarbowy zachęca też do przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. – Jest to czynność  prosta, szybka, bezpieczna i tania – podkreślają urzędnicy. Interaktywne formularze za pomocą których można wypełnić i wysłać PIT oraz szczegółowa instrukcja znajdują się na na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

VII Jarmark Kasztelański pod znakiem bitwy wojsk austriackich i pruskich pod Oświęcimiem z 1866 roku

 

7 i 8 maja Muzeum Zamek w Oświęcimiu organizuje VII Jarmark Kasztelańsk. To duża impreza podczas której odtwarzane są realia minionych czasów, wydarzeń, które miały miejsce na zamku lub były związane z miastem. 
Podczas tegorocznego Jarmarku Kasztelańskiego przeniesiemy się do roku 1866 kiedy to w okolicach oświęcimskiego dworca kolejowego rozegrała się potyczka wojsk pruskich i austriackich. – Bitwa  była jedną z wielu, jakie wówczas miały miejsce w toczącej się wojnie prusko-austriackiej, z pewnością jest niezbyt znana, dlatego chcemy ją przedstawić mieszkańcom Oświęcimia – wyjaśnia Monika Sitek z Muzeum Zamek. – Drugim powodem przybliżenia tej historii jest fakt, że odniesione w boju zwycięstwo Austriacy zawdzięczają m.in. śmiałej decyzji ppłk Hrabiego Aleksandra Kalnoky, który postanowił wytoczyć dwie armaty na wzgórze zamkowe, a prowadzony stąd skuteczny ostrzał zmusił wojska pruskie do odwrotu – dodaje.

W uznaniu zasług poniesionych w obronie Oświęcimia, Rada Miejska przyznała po raz pierwszy w historii hrabiemu Aleksandrowi Kalnoky tytuł „honorowego mieszczaństwa” –czyli tytuł Honorowego Obywatela Miasta Oświęcimia. Jedną z wielu atrakcji tegorocznego Jarmarku będzie rekonstrukcja potyczki w wykonaniu grup historycznych z Polski i Czech.

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja, w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza na uroczystości. Tradycyjnie rozpoczną się o godz.9.30 wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych w kościele księży salezjanów. O 10 przewidziano mszę św. w intencji Ojczyzny od mieszkańców Oświęcimia w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Przemówienia oraz składanie kwiatów w hołdzie twórcom konstytucji odbędą się na placu Tadeusza Kościuszki. W tym dniu na rynku czynne będzie stoisko patriotyczne, gdzie będzie można pomalować twarz w barwy narodowe oraz otrzymać chorągiewki.

Droga do Rio. Sportowa zabawa przedszkolaków

 

650 maluchów z oświęcimskich przedszkoli bierze udział w projekcie "Olimpiada Przedszkolaków Droga do Rio", przygotowanym przez Akademię Piłkarską Unia Oświęcim i miasto Oświęcim. We wszystkich trzynastu przedszkolach instruktorzy przeprowadzili konkurencje sprawnościowe. Były więc biegi, skoki i tory przeszkód. Dzieci bawiły się bardzo dobrze i poznały smak sportowej rywalizacji. Zajęcia ogólnorozwojowe w przedszkolach potrwają do końca czerwca. Finałem sportowej zabawy będzie spartakiada przedszkolaków na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Fot. Akademia Piłkarska Unia Oświęcim

 

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy Pl. Kościuszki 2 obejmującej działkę 2370 pow.203 m2 zabudowaną budynkiem, wpisaną w księdze wieczystej KR1E/00030300/6, miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Nowoczesna instalacja kauczuków Top inwestycją 2015 roku. Spółka Synthos nagrodzona dwukrotnie

W oświęcimskim zamku odbyła się Gala Biznesu. To pierwsza edycja imprezy, która ma nagradzać wyróżniające się firmy, promować nowe inwestycje, a także integrować oświęcimskie środowisko biznesowe. Kapituła Gali Biznesu, którą tworzą: Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia, poseł Marek Sowa, Agnieszka Kmiecik prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Janusz Szostek prezes Solvent Wistol, Marcin Susuł  współwłaściciel Susuł and Strama Architekci przyznała cztery nagrody w kategorii Laur Biznesu. Otrzymały je: Synthos S.A, Austrotherm Sp. z o.o., Chemorozruch Sp. z o.o. i Hotel Galicja Wellness &SPA.


Fot. Andrzej Gworek

4 maja rusza przebudowa ul. Konarskiego. Ruch będzie prowadzony jednym pasem jezdni

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że 4 maja planowana jest zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej 44 w związku z rozpoczęciem II etapu modernizacji ulicy. W tym dniu rozpoczną się roboty na ul. Konarskiego. Ich zakończenie przewidziane jest około 18 czerwca. Na ten czas ulica Konarskiego od ronda na Błoniach ( skrzyżowanie ul. Nideckiego -Konarskiego – Orląt Lwowskich) do ronda im. K. Płonki ( przy moście Piastowskim) będzie miała jeden pas ruchu od miasta w stronę Tychów.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu przy ul. Stolarskiej składającej się z działek: dz.2364 pow.198m2, dz.340 pow.874m2 KR1E/00029280/9, dz.2501/2 pow.237m2, dz.338 pow.559m2 KR1E/00029281/6, jed. ewid. miasto Oświęcim, obręb Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Nieruchomość składa się z działek: 2364, 340, 2501/2, 388, sąsiadujących ze sobą i tworzących zwarty kompleks o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, ukształtowanie terenu płaskie. Przez działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć elektroenergetyczna. Pełne uzbrojenie w sąsiedztwie. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Stolarskiej.

Poeta Ryszard Krynicki odsłoni swoją płytę w Alei Pisarzy

Ryszard Krynicki, który dołączy do grona pisarzy uhonorowanych w Alei Pisarzy przy bibliotece w Oświęcimiu jest niewątpliwie jednym z najlepszych żyjących poetów polskich.Uroczystość odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18. Krynicki od pierwszych tomów z końca lat 60. XX w. (Pęd pogoni, pęd ucieczki oraz Akt urodzenia), wpisujących go w szereg poetów tzw. Nowej Fali dał się poznać jako twórca wrażliwy na wieloznaczność mowy, złożoność języka poetyckiego, dążący do maksymalnej precyzji wyrazu.
Rozwój jego drogi twórczej, trwający do dziś i nadal imponujący, pokazuje nieustanne, wręcz uporczywe szlifowanie formy poetyckiej i doskonalenie słowa, coraz bardziej oszczędnego w jego wierszach, ale tym bardziej nośnego i obciążonego sensami. Nie do przecenienia są również jego zasługi jako prekursora niezależnego ruchu wydawniczego w czasach Peerelu i działacza opozycji demokratycznej, a przede wszystkim znakomitego tłumacza, autora tomów przekładów poetyckich Paula Celana, Nelly Sachs, oraz takich pisarzy jak Bertolt Brecht czy Rainer Kunze. Ryszard Krynicki jest laureatem wielu nagród, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m. in. Nagrody im. Kościelskich, Nagrody Kulturalnej „Solidarności” i Nagrody Friedricha Gundolfa.

Font Resize
Contrast