Miesiąc: lipiec 2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 lipca 2018 r.

Oświęcim, dnia 30 lipca 2018 r. Znak sprawy: GA.6220.12.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu

1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2018 r. (środa) przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, w godzinę „W” o godz. 17, władze miasta upamiętnią tamte wydarzenia i oddadzą hołd bohaterom. Z uwagi na remont pomnika na Pl. Kościuszki tym razem ceremonia odbędzie się przy Obelisku Niepodległości przy ul. Dąbrowskiego oraz pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz. W tym dniu, celem upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania oraz w ramach treningu i ćwiczeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 lipca 2018 r.

Oświęcim, dnia 23 lipca 2018 r. Znak sprawy: GA.6220.10.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję

Zawiadomienie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia terminu załatwienia sprawy

Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja

Dzień romski w ramach Festiwalu Kultur na Starówce!

plakat koncertu romskiego na Rynku w Oświęcimiu

Stowarzyszenie Romów w Polsce wraz z Urzędem Miasta Oświęcim zapraszają na koncert muzyki romskiej, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 29 lipca 2018 r. na o godz. 18.00 Rynku Głównym w Oświęcimiu. Zagrają dla Państwa artyści romscy ze Słowacji oraz Węgier. Ponadto, Organizatorzy zapraszają przed koncertem do zapoznania się z multimedialną wystawą “Romowie Historia i Kultura”, która dostępna będzie nieodpłatnie w siedzibie Stowarzyszenia (niedaleko od Rynku) przy ul. Berka Joselewicza 5. Wystawa dostępna będzie w godzinach od 14.00

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 18.07.2018 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Oświęcim. Po termomodernizacji szkół przyszedł czas na inne obiekty miejskie

Ponad 5 mln złotych i spory zakres prac zmieni wygląd kolejnych miejskich budynków. Nowe elewacje i ocieplone ściany ma już Przychodnia nr 1 i Środowiskowy Dom Samopomocy. Prace termomodernizacyjne do końca sierpnia są jeszcze prowadzone w Przychodni Zdrowia nr 3 i harcówce. W Miejskim Przedszkolu nr 14 zakończą się w przyszłym roku. W 2019 roku termomodernizacja obejmie przedszkole nr 15 i nr 7. Zakres robót, obok ocieplenia i nowej elewacji, obejmuje

Font Resize
Contrast