Miesiąc: grudzień 2018

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 4 grudnia 2018 r. Znak sprawy: GA.6721.98.2.2018.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Aktualizacja GPR – przedłużenie naboru kart projektów rewitalizacyjnych

Baner informujący o aktualizacji GPR oraz herb miasta

Nabór kart projektów rewitalizacyjnych został przedłużony. Prowadzony w ramach procedury zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” nabór kart projektów potrwa do 31 stycznia 2019 roku.  Zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, a także zmiany lub usunięcia zadania znajdującego się w obowiązującym GPR można dokonać poprzez formularz dostępny online. Link do ankiety dostępny jest poprzez kliknięcie w baner znajdujący się poniżej. Podczas wysyłania

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie planu kontroli na I półrocze 2019 r. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Powitanie Noweg Roku na rynku z pokazem laserów przestrzennych

W tym roku plenerowy sylwester w Oświęcimiu odbędzie się na Rynku Głównym, a nie jak do tej pory przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Nowa będzie też formuła imprezy. Zamiast ogni sztucznych mieszkańcy zobaczą pokaz laserowy, który wzbogacony zostanie o noworoczną animację laserową. Pokazowi będzie towarzyszyła muzyka. Pożegnanie starego roku i powitanie nowego rozpocznie się o godzinie 23.30.  Zapraszamy mieszkańców na oświęcimski rynek.  Organizatorem imprezy jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Oświęcim. Wspólne gotowanie łazanków podczas Jarmarku Świątecznego

W klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadzi oświęcimian i gości z okolicznych miejscowości V Jarmark Świąteczny, który odbędzie się na Rynku Głównym. Od 15 do 16 grudnia, od godziny 10 do 19, na stoiskach będzie można zakupić ozdoby świąteczne, zabawki, przytulanki, biżuterię, odzież, kartki ręcznie malowane czy choinki naturalne i sztuczne. Wystawcy przygotują też coś do zjedzenia, a  w ich ofercie znajdą się grzańce, sery, oscypki na ciepło i na zimno, pierogi i uszka oraz wiele