Miesiąc: marzec 2019

Interaktywna wystawa „Naukowiej” w Oświęcimiu

W dniach od 25 do 26 marca 2019r. na parkingu bocznym przy Oświęcimskim Centrum Kultury gościć będziemy wystawę mobilną. W poniedziałek i wtorek w godz. 8.00 do 13.00 odwiedzać ją będą dzieci z oświęcimskich szkół, a w poniedziałek w godz. od 14.30 – 16.30 będzie ona otwarta dla wszystkich chętnych. Wystawa mobilna „Naukowiej” przygotowana przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, to interaktywna opowieść o powietrzu – zarówno o jego naturze, jak i znaczeniu dla człowieka. W atrakcyjny

Oświęcim. Przyszła wiosna, kwiaty nam przyniosła! Tak witali Panią Wiosnę najmłodsi oświęcimianie

Do Oświęcimia zawitała wiosna. Gromkimi okrzykami i śpiewem przywitali ją uczniowie szkół i przedszkoli, którzy w kolorowym korowodzie wraz z marzannami przeszli z Muzeum Zamek na bulwary. Jak nakazuje tradycja kukły symbolizujące zimę zostały spalone, a jedna z nich popłynęła do morza. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali ochotnicy z OSP Oświęcim i strażnicy miejscy.

Oświęcim. Dzienny Dom Pomocy z oddziałem dla osób z demencją

Od września Dzienny Dom Pomocy będzie prowadził usługi opiekuńczo-lecznicze w nowych pomieszczeniach. Prace przy budowie dodatkowego skrzydła placówki, które rozpoczęły się w ubiegłym roku postępują planowo. W dobudowanej części budynku powstanie oddział dla osób z demencją, w tym chorobą Alzheimera. W Małopolsce Zachodniej i powiecie oświęcimskim nie ma dziennej placówki o takim zakresie usług. Z poszerzonej oferty zajęć będzie mogło skorzystać 85 osób. Rozbudowa jest finansowana z budżetu

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Analiza „Sprawozdania z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018 r.” Sprawy bieżące i wolne

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza informacji o realizacji w 2018 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu „Oświęcimska Karta Rodziny”. Analiza

Oświęcim. Ponad 1 mln zł od firmy Synthos na walkę ze smogiem w mieście i gminie

Synthos S. A. zdecydował o wsparciu lokalnych samorządów w walce ze smogiem, przeznaczając ponad 1 milion zł na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne źródła grzewcze. Zarząd Synthos S.A. podjął decyzję o przekazaniu Miastu Oświęcim darowizny w wysokości 600 tys. zł, a Gminie Oświęcim w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na zasilenie realizowanych przez oba samorządy programy wsparcia finansowego dla mieszkańców na wymianę urządzeń grzewczych. 19

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wiceprezesa Zarządu Rail Polska sp. z o.o. z/s ul. Willowa 8/10, 00-790 Warszawa Pana Mirosława Szczeliny o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji Rail Polska sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu we Włosienicy przy ul. Długiej 1 do kanalizacji Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o. o. w Oświęcimiu (włączenie do kanalizacji

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 marca 2019 r.

Oświęcim, dnia 15 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.2.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 36 §1, art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 marca 2019 r.

Oświęcim, dnia 15 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.2.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie