Miesiąc: marzec 2019

Oświęcim. Aktualizacja. Miasto odwołało się od decyzji kuratora oświaty. Zobacz postanowienie kuratorium i zażalenie Prezydenta Miasta

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w swoim postanowieniu negatywne zaopiniowała zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miasta 1 marca. Stanowisko kuratorium nie wyczerpuje drogi prawnej, jaka w tym przypadku przysługuje miastu. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut po zapoznaniu się z postanowieniem kuratorium zdecydował o złożeniu zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej, który może nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy przez Małopolską

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego płytę Rynku Głównego

Oświęcim, dnia 14 marca 2019r. Znak sprawy: GA.6721.101.3.2019.II OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego płytę Rynku Głównego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy

Oświęcim. Miasto i gmina tworzą aglomerację. Aglomeracja Oświęcimska z szansą na szybszy rozwój

Oświęcim chce współpracować z gminą Oświęcim. Wyrazem tego jest powstanie Aglomeracji Oświęcimskiej. Dokument precyzujący obszary współpracy został dzisiaj uroczycie podpisany przez partnerów porozumienia: prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta i wójta gminy Oświęcim Mirosława Smolarka w sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek. – Podstawą naszego działania jest partnerstwo samorządów oraz rozwój i poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji – mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. – Nie chcemy

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 1500 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Przyjęcie stanowiska w sprawie petycji. Przeprowadzenie postępowania skargowego – przyjęcie stanowiska. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Kolejna ulica na Zasolu zyskała na wyglądzie

Zakończyła się przebudowa ulicy Orłowskiego na odcinku o długości ok. 330 m. Inwestorem było Starostwo Powiatowe. Droga powiatowa ma nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy i ścieżkę rowerową.  Przebudowano zatoki autobusowe, zamontowano oświetlenia przejść dla pieszych. Przy ulicy powstały też miejsca postojowe. Inwestycja kosztowała ponad 2,2 mln zł, w tym 1,17 mln to pieniądze z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego  Programu Rządowego. Miasto Oświęcim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 marca 2019 r.

Oświęcim, dnia 13 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.21.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,

Konsultacje społeczne ws. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025, które będą trwały w dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji na temat projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta

Oświęcim. Za co lubię moje miasto? Rozstrzygnięto 15. edycję konkursu ” Oświęcim dla turysty”

W sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek wręczono nagrody w konkursie pt. ” Oświęcim dla turysty”. Pierwsze i drugie miejsce zajęli uczniowie Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych kolejno Aleksandra Zając i Izabela Czekaj. Trzeci był Aleksander Wcisło z PZ nr 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się Aleksandra Dubiel z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych i Maria Kwiecień z Zespołu Szkół