Miesiąc: maj 2020

Oświęcim. OCK zaprasza na Dzień Dziecka online

Plakat

1 czerwca 2020 roku, w godzinach 9-17, odbywać się będzie transmisja spektaklu muzycznego – zarejestrowanego w 2019 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury – w wykonaniu Teatru Kultureska w Krakowie, pt. „Zielony Kopciuszek”. To interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  i rodziców, który dzięki baśniowej atmosferze, muzyce i piosenkom – gwarantując niezapomniane przeżycia teatralne i efektywną edukację ekologiczną – przenosi w świat baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd

Oświęcim. Od 30 maja albo dystans, albo maseczka. Od 6 czerwca otwierają się kina, teatry, siłownie

Grafika. Od 6 czerwca otwarte będą baseny, siłownie, salony masażu

Wchodzimy w IV etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od soboty, 30 maja, nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni. Jednak pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki musimy nosić w sklepach, kościołach, urzędach, kinach, teatrach autobusach czy tramwajach. Od 6 czerwca będą mogły być otwierane kina, teatry, siłownie, baseny, salony masażu i parki rozrywki, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Wciąż będziemy musieli zachować

Oświęcim. Samorządy świętują 30-lecie powstania

Studnia na rynku

Trzydzieści lat temu została przeprowadzona jedna z najbardziej udanych reform po 1989 roku w Polsce. Rady narodowe zastąpiono radami gmin i miast, które zyskały więcej uprawnień i mogły znacznie więcej zrobić na rzecz lokalnych społeczności. Ta zmiana pozwoliła na dynamiczny rozwój naszym małych ojczyzn. – Reforma samorządowa to sukces Polski i Polaków. Chociaż początki nie były łatwe, bo trzeba było wszystko stworzyć od podstaw, to dzisiaj widać jak dobra

Oświęcim. Raport o sytuacji epidemiologicznej

W Małopolsce wyzdrowiały kolejne osoby. To 3 kobiety i 2 mężczyzn, w wieku od 6 do 73 lat, z Krakowa (2 osoby), powiatów: bocheńskiego, suskiego i myślenickiego (po 1 osobie), którzy przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 786 ozdrowieńców. Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 3-letniej dziewczynki z powiatu suskiego, która aktualnie przebywa w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1180 osób. W powiecie oświęcimskim od początków pandemii

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.

Oświęcim, dnia 25 maja 2020 r. Znak sprawy: GA.6721.103.58.2019.II Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o  podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r. Działając na podstawie art. 15 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020r. O zmianie

Oświęcim. Ulica Zaborska zamknięta dla ruchu na czas przebudowy

Ulica Zaborska

Od poniedziałku, 1 czerwca, rusza przebudowa ulicy Zaborskiej od ronda przy ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Jagiełły. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, w tej części miasta, w okresie trzech najbliższych miesięcy. Na początku ulica będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. W kolejnym etapie wyłączony zostanie pozostały odcinek ulicy aż do ronda na skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi. Ulica na długości ponad 226 metrów zostanie przebudowana w zakresie jezdni,

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 1530 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31

Oświęcim. W Małopolsce wyleczonych jest dwa razy więcej osób niż aktywnie zakażonych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje o kolejnych ozdrowieńcach. Dzisiaj to w sumie 16 osób, wśród których jest 8 kobiet i 8 mężczyzn. Są to osoby w wieku od 16 do 80 lat. Pochodzą z Krakowa (4 osoby), Nowego Sącza (2 osoby), powiatu krakowskiego (2 osoby), myślenickiego (4 osoby), limanowskiego (3 osoby) i bocheńskiego (1 osoba). W  większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce jest już 763 ozdrowieńców. Liczba wyleczonych

Oświęcim. Szkoły otwarte dla uczniów klas I do III. Na konsultacje mogą przyjść ósmoklasiści

Uczniowie siedzą na dywanie

Wczoraj najmłodsi uczniowie wrócili do szkół. Z kolei młodzież z  klas VIII od 25 maja może korzystać ze szkolnych konsultacji, w szczególności z tych przedmiotów, z których 16-18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Miejskie placówki wznowiły pracę zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W 9 szkołach podstawowych było wczoraj ponad 20 dzieci. W Oświęcimiu wszystkich uczniów klas I do III jest 945. Z konsultacji skorzystało 25 ósmoklasistów. Fot. Archiwum SP

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacje do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla projektu budowlanego „Budowa Portu Oświęcim” tj. kompleksu budynków handlowych, usługowych, gastronomicznych, stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz elementami reklamowymi m.in. takimi jak pylon”, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej, na działkach nr 1773/59, 1773/58, 1773/125 obręb Monowice oraz 2653/240 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 26 maja 2020 r. Znak sprawy: GA.6220.19.2019.III Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póżn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek inwestora – Spec-Bruk Sp. z o.o., Sp. K., ul. Oświęcimska 69, 32-590 Libiąż – w sprawie