Miesiąc: luty 2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 11 lutego 2021 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93

Nabór do klas 1. szkół podstawowych w Mieście Oświęcim

Rekrutacja do klas 1. w szkołach podstawowych Miasta Oświęcim w roku 2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem system elektronicznego “Nabór” firmy VULCAN w terminie od 2 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej zapraszamy do odwiedzenia strony www.oswiecim.podstawowe.vnabor.pl, na której w dniu 2.03.2021 zostaną opublikowane: – oferta edukacyjna szkół – zasady naboru – szczegółowe informacje o tym jak korzystać z systemu.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2021

Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut zaprasza 1 marca na obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne tegoroczne obchody będą miały charakter indywidualny (bez wspólnej ceremonii). Prezydent Miasta w imieniu mieszkańców odda hołd w składając kwiaty na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Kościuszki oraz pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, osoby

Od 27 lutego nowe ograniczenia

Minister Adam Niedzielski w Ministerstwo Zdrowia ogłosił wczoraj nowe ograniczenia, w których najważniejszą sprawą jest to iż od od 27 lutego wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.  Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Zdecydowano także o powrocie obostrzeń w woj. warmińsko-mazurskim.   Ponadto, Ministerstwo Zdrowia zachęca do korzystania z aplikacji STOP COVID. Prezentujemy poniżej film promocyjny na ten temat.   Szczegóły

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

15 lutego br. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne  w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.     „Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w zakresie kultury oraz rozwoju społeczności i wspólnot lokalnych

ludzie w różnych kolorach zebrani w grupę

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVIII/334/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021 Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 24 lutego 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach: „Kultura, sztuka,

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 15:40 w sali w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2020 r. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Miasto walczy o zmianę niekorzystnych przepisów

Budynek Urzędu Miejskiego

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut podejmuje kolejne działania, które mają zmienić wadliwe przepisy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwalone w 2016 roku. Oświęcim stracił na tym 11 mln zł, które można było przeznaczyć na wiele ważnych inwestycji w mieście czy realizację projektów społecznych. Powstała luka prawna pozwala na niepłacenie podatków przez podmioty gospodarcze. Sytuacja dotyczy podatku od nieruchomości, w zakresie infrastruktury kolejowej. Podobny problem i strata milionowych wpływów

Font Resize
Contrast