25.11.2021

Rozpoczęto konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2021-2030.

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie 35 dni, tj. od dnia 25 listopada do dnia 30 grudnia 2021 roku. Projekt strategii zamieszczony jest na dedykowanej stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożony jest do wglądu w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim, pokój nr 27-28, tel. 33 842 91 27 lub 33 842 91 28, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi oraz wnioski do projektu strategii można zgłaszać:

Wypełniony formularz można składać:

a. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

b. pocztą na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim (decyduje data wpływu do Urzędu),

c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.oswiecim.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Oświęcim: /yv0o784mko/SkrytkaESP – rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00, podczas którego będzie można przedstawić swoje uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.oswiecim.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 grudnia 2021 r. (wtorek). Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres poczty elektronicznej link do spotkania on-line.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji oraz pliki do pobrania znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 znajdują się w zakładce „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030”.