Kategoria: Dla inwestora

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec

Oświęcim, dnia 4 grudnia 2018 r. Znak sprawy: GA.6721.97.2.2018.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 4 grudnia 2018 r. Znak sprawy: GA.6721.98.2.2018.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Ogłoszenie z dnia 19.11.2018 r. o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

UWAGA! Zmiana miejsca dyskusji publicznej. Dyskusja publiczna odbędzie się 18 grudnia (wtorek) o godz. 15:00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Jagiełły 25, sala ślubów na parterze. Oświęcim, dnia 19 listopada 2018 r. Znak sprawy: GA.6721.92.81.2017.II OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej

Oświęcim, dnia 31 października 2018r. Znak sprawy: GA.6721.96.4.2018.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Jarmark Świąteczny na Rynku – zaproszenie dla wystawców

Urząd Miasta Oświęcim po raz kolejny organizuje Jarmark Świąteczny na rynku w Oświęcimiu. Tym razem odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2018 r. Zapraszamy potencjalnych wystawców do wyrażenia chęci najmu stoiska handlowego podczas wydarzenia. Warunki najmu stoisk handlowych dostępne jest poniżej.  Organizator zadba również o promocję wydarzenia oraz atrakcyjny program wydarzenia. Zainteresowani wystawcy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 15 listopada 2018 r. na adres mailowy: pm@um.oswiecim.pl Ilość stoisk w domkach handlowych

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Konstytucji Biznesu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 października 2018 roku w Hotelu HAMPTON,  Bulwary 2 w Oświęcimiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. W spotkaniu udział weźmie m.in. Jadwiga

Oświęcim. Kryta pływalnia nagrodzona tytułem “Modernizacja Roku 2017”

Kryta pływalnia cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców Oświęcimia. A ostatnio nowoczesny i funkcjonalny obiekt został dostrzeżony w Ogólnopolskim Konkursie “Modernizacja Roku”uzyskując tytuł „Modernizacja Roku 2017” w kategorii sport i rekreacja. Oświęcim wyprzedził wiele miast i instytucji, które zgłosiły swoje inwestycje do plebiscytu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu miasta, przyznaną przez jury, statuetkę i tytuł „Modernizacja Roku 2017”dla krytej