Kategoria: Dla inwestora

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W projekcie mogą wziąć udział mikro,

Oświęcim. Przedsiębiorco uzupełnij numer PESEL w CEIDG

Przypominamy, że do 19 maja 2018 r. przedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed 1 stycznia 2012 roku powinni uzupełnić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej swój numer PESEL.  Weryfikacji nr PESEL można dokonać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego, pok.15 w godzinach pracy urzędu. Z kolei, w sobotę, 19 maja urząd uruchamia dyżur telefoniczny. W godzinach od 8. do 12 pod nr telefonów: 33 84 29 315 i 33 84

Oświęcim. Konsultacje w sprawie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów

29 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Nojego 2B, w Auli św. Wawrzyńca o godzinie 17.30, odbędzie się publiczna dyskusja w sprawie projektu Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów. Inwestorem  jest Grupa Synthos S.A. Dyskusja jest elementem konsultacji społecznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców, co oznacza, że uczestniczyć w nim może każdy. Celem takiej inicjatywy jest zebranie w jednym miejscu wszystkich stron

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Na podstawie uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 14 maja 2018 r. konsultacje społeczne. 1. Przedmiotem konsultacji są następujące projekty uchwał: a) w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Oświęcim. W Muzeum Zamek rozmawiali o współpracy

Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO obradowała dzisiaj w Oświęcimiu. W walnym zebraniu stowarzyszenia, które odbyło się w sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek uczestniczyli, obok prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta,  m. in. przedstawiciele Zamościa, Torunia, Krakowa, Lipnicy Murowanej, Sękowej, Dębna Podhalańskiego, Wrocławia. Uczestnicy podsumowali miniony rok działalności oraz uzgodnili plan najbliższych działań. Spotkanie było okazją do zapoznania się z historią Oświęcimia i zwiedzenia miasta. Gości

Przetargi

teren inwestycyjny przy ulicy Gospodarczej

W czerwcu br. będą miały miejsce dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Oświęcim. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą terenów przy ul. Gospodarczej oraz ul. St. Leszczyńskiej.

Oświęcim. W przyszłym roku GDDKiA wyłoni wykonawcę S1 wraz z obwodnicą Oświęcimia

Wszystko wskazuje na to, że nie ma już żadnych przeszkód w realizacji brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała Suchy Potok – Mysłowice Kosztowy II wraz z obwodnicą Oświęcimia i nowym mostem na Sole. Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na inwestycję, a w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 jest zapewnione finansowanie. – Byliśmy na każdym etapie przygotowań, inicjowaliśmy spotkania z samorządami, parlamentarzystami,

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu – ul. Ceglana

Znak sprawy: GA.6721.91.63.2017.II OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIX/734/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy