Kategoria: Dla inwestora

Przetargi

teren inwestycyjny przy ulicy Gospodarczej

W czerwcu br. będą miały miejsce dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Oświęcim. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą terenów przy ul. Gospodarczej oraz ul. St. Leszczyńskiej.

Oświęcim. W przyszłym roku GDDKiA wyłoni wykonawcę S1 wraz z obwodnicą Oświęcimia

Wszystko wskazuje na to, że nie ma już żadnych przeszkód w realizacji brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała Suchy Potok – Mysłowice Kosztowy II wraz z obwodnicą Oświęcimia i nowym mostem na Sole. Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na inwestycję, a w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 jest zapewnione finansowanie. – Byliśmy na każdym etapie przygotowań, inicjowaliśmy spotkania z samorządami, parlamentarzystami,

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu – ul. Ceglana

Znak sprawy: GA.6721.91.63.2017.II OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIX/734/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy

Oświęcim. Najlepsi w biznesie nagrodzeni podczas uroczystej Gali Biznesu

 W Muzeum Zamek rozdano nagrody i wyróżnienia za prowadzone w minionym roku inwestycje. Przyznała je Kapituła Biznesu działająca przy Prezydencie Oświęcimia.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zdobył tytuł Top inwestycji 2017 roku za przebudowę krytej pływalni. Nagrodzono również największe ubiegłoroczne inwestycje. Dyplomy i gratulacje powędrowały do hotelu Imperiale, pierwszego czterogwiazdkowego hotelu w mieście, spółki Astra Technology za przebudowę budynku przy ul. Olszewskiego i stworzenie obiektu hotelowego Villa Astra,